Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 8. Succesvol met de Individuele Rehabilitatie Benadering - Over verschillen in de effectiviteit van rehabilitatietrajecten

Jooske van Busschbach, Wilma Swildens, Harry Michon, Hans Kroon, Jim van Os en Durk Wiersma

Participatie

De resultaten van een eerste Nederlandse gecontroleerde studie naar de effectiviteit van de IRB laten zien dat begeleiders opgeleid in de IRB-methodiek beter in staat zijn cliënten te ondersteunen bij het realiseren van door henzelf geformuleerde wensen dan collega’s zonder die achtergrond. In deze bijdrage staat de vraag centraal naar de factoren die van een IRB-traject een succesvol traject maken. Trajectkenmerken zoals het doel waaraan gewerkt wordt, blijken van belang. De kans dat wensen rondom werk en dagactiviteiten gerealiseerd worden is daarbij iets groter dan wensen rond wonen. Echter, hoe modelgetrouw IRB’ers gewoon waren te werken, had geen aanwijsbare invloed, maar wel de mate waarin men in de eerste gesprekken overeenstemming kon bereiken over het doel van het traject. Binnen de beperkte schaal van deze studie werd geen indicatie gevonden dat de IRB beter aansluit bij sommige groepen cliënten dan bij anderen. Of cliënten baat hadden bij een traject was onafhankelijk van hun voorgeschiedenis en de actuele aard en ernst van de problematiek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website