Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 6. SRH: een schaal voor modelgetrouwheid

Jean Pierre Wilken en Bob van Wijngaarden

Participatie

Deze bijdrage beschrijft de ontwikkeling van een modelgetrouwheidof fidelityschaal voor het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Met de schaal kan worden gemeten in hoeverre de SRH-methodiek correct wordt toegepast. Een belangrijke aanname is dat hoe beter de methodiek toegepast wordt, hoe beter de resultaten voor cliënten. Monitoren van de mate van modelgetrouwheid verkleint de kans dat het methodisch werken verzandt en biedt handvatten voor kwaliteitsbehoud of kwaliteitsverbetering. Een vervolgstap is het koppelen van het gebruik van het instrument aan (effectiviteits)onderzoek naar de uitkomsten voor cliënten, waarmee zowel de schaal als de methodiek zelf verder kan worden verbeterd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website