Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 5. Rehabilitatie: geen kleurloze brij - Over rehabilitatieopvattingen in Nederland

Tom van Wel

Participatie

Door het succes van het begrip rehabilitatie sinds het eind van de vorige eeuw is op uiteeenlopende hulpverleningsvormen de term ‘rehabilitatie’ geplakt. De veelbelovende innovatie dreigt te verwateren tot een kleurloze brij die zich niet meer onderscheidt van wat er altijd al gebeurde. Dat staat innovatie en de noodzakelijke cultuuromslag van de praktijk in de weg. De auteur zet de rehabilitatieopvattingen in Nederland op een rij en stelt voor om rehabilitatie te zien als een hulpverleningsvorm aan mensen met beperkingen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun activiteitenen participatiedoelen. Hij komt op grond van die definitie tot zeven vormen van rehabilitatie in Nederland. Andere hulpverleningsvormen die als rehabilitatie te boek staan, kunnen beter ‘behandeling’ of ‘algehele zorg’ genoemd worden. Daardoor wordt het in de ggz duidelijker waar nog onvoldoende aan echte rehabilitatie wordt gedaan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website