Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 4. De gift in de langdurende ggz - Werken aan relationeel burgerschap

Sabine Ootes en Jeannette Pols

Participatie

Burgerschap is een actueel begrip in de ggz. Er bestaan echter verschillende invullingen van het begrip burgerschap. Liberaal burgerschap, gestoeld op de idealen vrijheid (autonomie) en gelijkheid, werd lange tijd als doel gesteld. Maar is er in de ggz ook ruimte voor ‘relationeel burgerschap’, waarin broederschap het belangrijkste ideaal is? Dit bestuderen de auteurs aan de hand van etnografisch onderzoek naar giftrelaties tussen zorgverleners en cliënten. Drie casus laten zien dat er verschillende manieren bestaan om professioneel om te gaan met giften van cliënten, waarin burgerschapsidealen op verschillende manieren doorklinken. De eerste twee casus beschrijven zorgverlener en cliënt als liberale burgers: ze handelen autonoom en staan op gelijke voet. De derde casus laat zien wat je als relationele burgers tot elkaar te verhouden, betekent. Dan zijn de relaties symmetrisch, wederkerig en van langere duur: het worden persoonlijke relaties. Giften spelen hierin een belangrijke rol, omdat via giften persoonlijke relaties gelegd, onderhouden en/ of afgebroken kunnen worden. Werken aan relationeel burgerschap heeft consequenties voor de grenzen die je stelt aan giften geven en voor de verantwoording van professioneel handelen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website