Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 3. Rehabilitatieonderzoek in Nederland

Harry Michon en Jaap van Weeghel

Participatie

Een groeiend aantal interventies beoogt de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychiatrische problematiek (inclusief ernstige verslaving) te bevorderen. De afgelopen jaren is het onderzoek naar de effectiviteit van deze interventies in Nederland toegenomen. Hoewel bekend is dat de kennis hiaten vertoont, ontbreekt het aan een overzicht en synthese van de bevindingen. Deze bijdrage brengt de onderzoekskennis samen die de afgelopen jaren is verzameld over de resultaten van verschillende rehabilitatieprogramma’s en rehabilitatie-interventies. Als bron is een tot Nederland beperkte, systematische search van onderzoeksdatabases en onderzoeksliteratuur gebruikt, vanaf 2000 tot 2007. Van de 29 studies (waarvan 23 afgerond) naar interventies met participatie als primair doel zijn drie interventies effectief volgens een longitudinale, vergelijkende gecontroleerde studie: Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en lotgenotengroepen. Voor geen enkele interventie is de benodigde kenniscyclus (probleem verkennen, interventie ontwikkelen, evalueren, systematisch implementeren, grootschalig verspreiden) volledig gevuld. Daarvoor is een programmeringstudie nodig, waarvoor deze bijdrage enkele handvatten schetst. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website