Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 1. Rehabilitatie in herstelondersteunende zorg -Naar eerherstel voor rehabilitatie

Annette Plooy en Jos Dröes

Participatie

In deze bijdrage is eerst de verhouding van herstel en rehabilitatie onderzocht aan de hand van Engelstalige literatuur. Wanneer herstelgerichte zorg wordt beschouwd als een wezenlijk nieuw paradigma raakt het begrip rehabilitatie buiten beeld. In de ervaringsliteratuur over herstel komt het begrip nauwelijks voor. Herstel van rolfunctioneren op gebieden als wonen, werken, leren en sociale relaties wordt echter in de ervaringsliteratuur wél geregeld genoemd en belangrijk gevonden. Het is uit de beschikbare literatuur onduidelijk hoeveel professionele hulp cliënten hierbij wensen. De auteurs menen dat het gebied van herstel van rolfunctioneren blijvend aandacht behoeft en stellen voor om voor dit gebied de term rehabilitatie in ere te herstellen. Het gaat hierbij zowel om individuele ondersteuning van cliënten als om het verbeteren van de randvoorwaarden door beïnvloeding van de maatschappelijke omgeving. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website