Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - Inhoudsopgave

Participatie

Inhoud Proloog 7 Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel DEEL 1 OVERZICHT EN ACHTERGRONDEN 1 Rehabilitatie in herstelondersteunende zorg 19 Annette Plooy en Jos Dröes 2 Ervaringskennis in de ggz: een noodzaak 35 Dienke Boertien en Sonja van Rooijen 3 Rehabilitatieonderzoek in Nederland 47 Harry Michon en Jaap van Weeghel 4 De gift in de langdurende ggz 63 Sabine Ootes en Jeannette Pols DEEL 2 BENADERINGEN EN METHODIEKEN 5 Rehabilitatie: geen kleurloze brij 75 Tom van Wel 6 SRH: een schaal voor modelgetrouwheid 89 Jean Pierre Wilken en Bob van Wijngaarden 7 Het krachtenmodel 103 Jean Pierre Wilken, Michiel Bähler en Toon van Meel 8 Succesvol met de Individuele Rehabilitatie Benadering 119 Jooske van Busschbach, Wilma Swildens, Harry Michon, Hans Kroon, Jim van Os en Durk Wiersma 9 Familiebetrokkenheid en familie-interventies in de langdurige ggz 133 Nicole van Erp en Caroline Place DEEL 3 DEELGEBIEDEN EN DEELASPECTEN 10 Fysieke activiteit 151 Jaap van der Stel 11 Het vergeten ggz-milieu 167 Marian de Jong, Birgit Sporken en Tom van Wel 12 Ergotherapie als discipline in een FACT-team 189 Marion Ammeraal, Marjon van Campen en Jaap van Weeghel 13 Shared Decision Making 203 Michiel Bähler en Henk Oosterveld 14 Lotgenotengroepen voor mensen met schizofrenie 213 Stynke Castelein, Pieter Jan Mulder, Richard Bruggeman en Henderikus Knegtering DEEL 4 SPECIFIEKE GROEPEN 15 Rehabilitatie van cliënten van allochtone herkomst 225 Huub Beijers en Hilly Beuving 16 Rehabilitatie van langverblijvers in de ggz 243 Sonja van Rooijen en Laura Neijmeijer 17 Rehabilitatie vanaf dag één 257 Gerard Driedonks en Sjaak Roza 18 Rehabilitatie bij chronische depressie 269 Jan Spijker en Jaap van Weeghel DEEL 5 IMPLEMENTATIE EN RANDVOORWAARDEN 19 Financiering van rehabilitatie 283 Frank van Hoof en Aafje Knispel 20 Praktische ethiek in de rehabilitatie 297 Dorine Bauduin en Jeannette Pols 21 Een wereld te winnen 313 Riet Lochy Personalia 329 Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website