Magazine Logo

Redactioneel

Marianne Bassant

Participatie

In dit nummer openen we met de lezing die Annette Plooy heeft uitgesproken op het congres 'Beter in Beeld' op 17 oktober j.l. in Amsterdam. Vanuit haar persoonlijke ervaring en beleving met de gevolgen van een psychiatrische diagnose en het stigma dat daarmee gepaard gaat, laat zij ons zien hoe stigmatisering herstelprocessen verstoort. Niet alleen wordt daardoor het maatschappelijk herstel en de sociale verbondenheid belemmerd, maar ook het psychologische herstelproces. Annette beschrijft het gevecht met de driekoppige draak van stigma als een machtig monster. Wie concludeert dat zo'n gevecht een verloren zaak is, rekent buiten de kracht van cliënten zelf en hun persoonlijke en collectieve empowerment. Zij bepleit de financiering van herstelprogramma's, die breed worden ingezet om de emancipatie van cliënten te ondersteunen. Daarmee kan de driekoppige draak te lijf worden gegaan en het anti-stigmawerk een stabiele basis krijgen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website