Magazine Logo

Redactioneel

Annette Plooy

Participatie

Het zal weinigen ontgaan dat het concept van recovery, of herstel, een prominente plaats inneemt in de discussies over vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland - al is de betekenis van het concept zeker nog niet overal en op alle niveaus doorgedrongen. GGZ Nederland heeft herstel tot richtsnoer gemaakt van haar visiedocument over de langdurende ggz en verschillende ggz-instellingen ontwikkelen verbetertrajecten die de ondersteuning van herstel als uitgangspunt hebben. Wanneer het gaat om de operationalisatie van herstelondersteunende zorg, dan staan we echter nog maar aan het begin. Vooralsnog blijft het zoeken naar de verhouding tussen de eigen herstelprocessen van cliënten die zij op eigen kracht doorlopen en de zorg vanuit de medisch-professionele hulpverlening. In het Tijdschrift voor Rehabilitatie volgen wij deze zoektocht op de voet. Zo besteedden wij in het laatste nummer aandacht aan het project Herstelondersteunende Zorg in GGZ Breburg, waar in samenwerking met het HEE-project, Stichting Rehabilitatie '92 en STORM Rehabilitatie een ambitieus nieuw scholingstraject is ontwikkeld voor de medewerkers van de sector Langdurende Zorg (Boevink e.a., 2009). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website