Magazine Logo

Inhoudsopgave

Participatie

inhoud 2 Redactioneel | Annette Plooy 4 Van betekenis | Hannah van Wijngaarden 6 Teamcoaching door ervaringsdeskundigen als hulpmiddel bij de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Ton van Heugten en Sonja van Rooijen 15 DRÖES | Het begin van iets 16 De training Interactievaardigheden Schizofrenie: een kwalitatief onderzoek naar de attitudeverandering van hulpverleners Berno van Meijel, Yvonne Megens, Bauke Koekkoek, Wim de Vogel, Cas Kruitwagen en Mieke Grypdonck 26 Herstel Weggeschreven Annemarie Kroet 33 Bild | Diepwatercollectief 34 De bedrijfs- of verzekeringsarts als samenwerkingspartner. Een pleidooi voor verbetering van de samenwerking in het belang van cliënten met een psychiatrische aandoening Noks Nauta, Lies van de Wege, Jim Faas en André Weel 42 Icon J.H. Pameijer Marianne Bassant 45 Gelijkwaardigheid begint bij een dialoog. Verslag van de eerste ervaringen met evaluatiegesprekken tussen cliënten en hulpverleners in Emergis Conny Slot, Christine Kerpestein, André Merks en Caroline van Tilburg 53 RE-HABS Discussie verhouding tussen ergotherapie en rehabilitatie: 56 De visie van ergotherapeuten op het omgaan met functiebeperkingen in de psychiatrische rehabilitatie Inka Logister-Proost en Jacqueline Coppers 61 Reactie Jos Dröes Toen 64 Een decennium begeleid leren | Riet Lochy 67 De uitdaging | Marianne Bassant Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website