Magazine Logo

Gelijkwaardigheid begint bij een dialoog. Verslag van de eerste ervaringen met evaluatiegesprekken tussen cliënten en hulpverleners in Emergis

Conny Slot, Christine Kerpestein, André Merks en Caroline van Tilburg

Participatie

De sector Langdurige Zorg en Wonen (LZW) van Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland, is een jaar geleden in een tweetal beschermende woonvormen (bw) gestart met een pilot van 'dialooggesprekken'. Met dialooggesprek wordt een evaluatiegesprek bedoeld van cliënten van de bw met een begeleider. In het gesprek krijgt de begeleider feedback op zijn manier van begeleiding geven en kan de begeleider aan de cliënten zijn handelen toelichten. Nu, één jaar na de start van de pilot, zijn de eerste resultaten zichtbaar, waarvan in dit artikel een korte schets zal worden gegeven. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website