Magazine Logo

Een decennium begeleid leren

Riet Lochy

Participatie

Symposium Reïntegratie door educatie voor (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek | 3 februari 2009 | Groningen En daar zitten we met z'n allen in de collegebanken van de Hanzehogeschool, van heinde en (veelal van) verre afgereisd voor dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Tom van Wel. De locatie roept wellicht bij menigeen herinneringen op aan de eigen studietijd, 'die uitklaptafeltjes zijn nog steeds krap', maar is verder qua sfeer en entourage perfect voor een dag over begeleid leren. Zo zijn we al helemaal in de stemming als Lies Korevaar, lector Rehabilitatie bij de Hanzehogeschool Groningen en boegbeeld van begeleid leren in ons land, een overzicht geeft van tien jaar begeleid leren in Nederland. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut (2001/2005) was gebleken dat zes procent van de studenten in het hoger onderwijs psychische klachten had. Die klachten kunnen veel hinder geven bij het studeren, zoals bij concentratie, hanteren van tijdsdruk en uitvoeren van meerdere taken tegelijk. Vaak fluctueren deze problemen als gevolg van het episodische karakter van veel psychische aandoeningen. Genoemde beperkingen kunnen leiden tot studie-uitval of mensen belemmeren om aan een opleiding te beginnen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website