Magazine Logo

De uitdaging

Marianne Bassant

Participatie

Invitational Conference over Herstelondersteunende zorg | Georganiseerd door Kenniscentrum Rehabilitatie | 17 december 2008 | Louis Hartlooper Complex Utrecht De bijeenkomst vindt plaats tijdens de 'donkere dagen voor Kerst', de avond voorafgaande aan het door het Kenniscentrum Rehabilitatie georganiseerde landelijke congres 'Sociale relaties en Burgerschap'. Als de genodigden elkaar in de namiddag treffen in een kleine zaal van het Louis Hartlooper Complex in Utrecht is het duister dan ook al ingevallen. Binnen is er een weerzien van mensen die elkaar meestal al regelmatig bij allerlei andere bijeenkomsten hebben ontmoet: (ex-)cliënten van de ggz, familieleden, behandelaars, rehabilitatiedeskundigen, onderzoekers en bestuurders. De sfeer is verwachtingsvol en vertrouwd, bijna intiem in het gedempte licht van deze voor dit gezelschap eigenlijk wat te kleine, 'bruine' ruimte. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website