Magazine Logo

De training Interactievaardigheden Schizofrenie: een kwalitatief onderzoek naar de attitudeverandering van hulpverleners

Berno van Meijel, Yvonne Megens, Bauke Koekkoek, Wim de Vogel, Cas Kruitwagen en Mieke Grypdonck

Participatie

De kwaliteit van de therapeutische relatie tussen hulpverlener en patiënt staat de laatste jaren toenemend in de belangstelling. Er zijn steeds meer aanwijzingen uit onderzoek dat de kwaliteit van de relatie van invloed is op de uitkomsten van zorg. De verwachting is ook dat via gerichte training van hulpverleners zowel de hulpverlenersattitude als de kwaliteit van de interacties binnen de therapeutische relatie verbeterd zouden kunnen worden. In deze bijdrage worden de resultaten weergegeven van een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van hulpverleners met betrekking tot de training Interactievaardigheden Schizofrenie en naar de waargenomen effecten van de training in relatie tot het hulpverleningsproces en de kwaliteit van de therapeutische alliantie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website