Magazine Logo

De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling

Simona Karbouniaris en Annelies van de Watering

Participatie

Bij Centrum Eetstoornissen Ursula, onderdeel van Rivierduinen, en bij Rintveld, behorend bij Altrecht, zijn al enige tijd enkele ervaringswerkers actief. Zij bewegen zich op het snijvlak van ervaringsdeskundigheid1 en hulpverlening. Uit onderzoek (Van Slooten & van Bekkum, 2005; Karbouniaris & Brettschneider, 2008-2009) weten we inmiddels dat ervaringsdeskundigen steeds dichterbij het primaire proces van de hulpverlening doordringen. Maar wat is precies hun rol in een dergelijk gespecialiseerd centrum voor mensen met eetstoornissen? Hoe verhouden zij zich tot de reeds bestaande hulpverlening? Hoe maken zij hun intrede in derdelijnsvoorzieningen en welke werkwijzen hanteren zij? Nederland telt zo'n zestien gespecialiseerde ggz-centra in de derde lijn voor mensen met anorexia, boulimia en atypische eetstoornissen. Centrum Eetstoornissen Ursula en Rintveld bieden ruimte aan respectievelijk (gemiddeld) 1000 en 400 cliënten op jaarbasis. Beide centra verwierven eind 2008 een TOPggz-certificering, waarmee zij zich als specialistisch centrum profileerden en onderscheidden in de derdelijnszorg. Begin 2008 gingen zij de uitdaging aan om ervaringswerkers in deeltijdverband aan te trekken. Zij hopen hiermee tegemoet te komen aan behoeften van cliënten die niet - of onvoldoende - worden beantwoord. Want ondanks het aanbod aan gespecialiseerde zorg voor mensen met eetstoornissen is bekend dat een fors aantal mensen nog steeds geen hulp ontvangt en dat de geboden hulp lang niet altijd (voldoende) soelaas biedt. Ook wordt de geleverde zorg vrij fragmentarisch en symptoomgericht georganiseerd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website