Magazine Logo

De betekenis van organisatiecultuur bij de implementatie van rehabilitatie

André Merks, Mitchell Tiber en Caroline van Tilburg

Participatie

De invoering van de rehabilitatiebenadering is een complexe innovatie. De bestaande organisatie- of afdelingscultuur is daarbij een factor van betekenis. Wat zijn de kenmerken en waarden van rehabilitatie en hoe verhouden die zich tot de bestaande en gewenste organisatiecultuur? In een theoretische analyse zijn de auteurs op zoek gegaan naar een (voorlopig) antwoord op deze vraag. Daarbij maken zij gebruik van hun eerder opgedane ervaringen met het meten van de organisatiecultuur in Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Zeeland. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website