Magazine Logo

Werken met angst

Herman Baartman

Ouderschapskennis

Onzekerheid hoort bij de complexe situaties waar de veiligheid van een kind in het geding is. Deze onzekerheid gaat gemakkelijk gepaard met angst. Het gaat immers om de veiligheid van een kind, maar ook om feilbaarheid van methoden, onzekerheid bij de afweging van interventies, angst ten onrechte in te grijpen. Kortom, werken in de Jeugdzorg is werken met angst. Dat is altijd zo geweest. Maar betrekkelijk recente drama's als dat van Savanna hebben die angst extra manifest gemaakt. De huidige sterke focus op veiligheid geeft extra voedsel aan gevoelens van angst en onveiligheid. Hij stimuleert de neiging om op safe te spelen, houvast te zoeken in procedures en protocollen in plaats van te investeren in professionaliteit. En dat zou pas echt een angstwekkende ontwikkeling zijn, want werken met angst vraagt een hoge mate van expertise, in het belang van alle betrokkenen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website