Magazine Logo

Thema: angst in de jeugdzorg - Inleiding op het thema

Ria van Asselt, Trudy van Harten en Pieter Remmerswaal

Ouderschapskennis

De nummers 11/3 en 12/1 van dit tijdschrift, van respectievelijk eind 2008 en begin 2009, kenden als thema Angst als raadgever. Daarin stonden bijdragen van Peter Adriaenssens over zijn presentatie bij de Lekkerkerker Lecture in 2007 met als titel: 'Naar een Jeugdzorg zonder angst voor de angst'. Die bijdragen zijn zeer leerzaam. Adriaenssens weet waarover hij het heeft: hij schrijft vanuit zijn praktijk als afdelingshoofd bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Leuven. Daarnaast is hij hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. Maar welke rol speelt angst in en voor de Nederlandse Jeugdzorg, bij ouders, bij uitvoerende werkers, en hun leidinggevenden? Deze vragen inspireerden de themaredactie tot verdere overdenking en het besluit een vervolg te bieden op dit thema. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website