Magazine Logo

Er zijn 12 resultaten voor:

Placeholder image

A presence in every present moment: The impact of Daniel Stern's work on my life

On an autumnal Amsterdam morning the news arrivés: One of our heroes has passed. I feel moved to a spontaneous eulogy. Next to my hero-triad Benjamin-Chodorow-Butler, there is no theorist whose work has inspired and influenced me in such a wide variety of ways in just about ALL my adult life and work. And I am not alone in this. I first bumped into Stern's work by luck, during my clinical internship in 1987 at the University of Colorado Health Sciences Center where he gave the most coherent and fascinating talk I have ever heard about the inner world of babies. He rocked my world, knocking over Mahler's autistic stage and shifting the whole process of psychosexual development from linear phases to overlapping intersubjective domains of development. I was young and green, but his 1985 book, The Interpersonal World of the Infant, was so cogent and compelling, it felt intuitively much more alive than much of the standard developmental fare I'd had in my first years of training.

1-3-2013 - Katie-Lee Weille, PhD, ACSW
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Aandacht en richting: zoeken naar nieuwe vormen van ouderlijk gezag

Inleiding Ouders zien zich in deze tijd voor een aantal lastige problemen gesteld. Hun gezag is verzwakt, maar de eisen aan goed ouderschap zijn zwaarder en complexer geworden. Ze kunnen minder terugvallen op hun autoriteit en op vaste regels, en een beroep op het gezag van God wil in veel gevallen ook niet meer echt helpen. Idealen van vrijheid en gelijkheid zijn ook in het pedagogisch domein doorgedrongen. De afstand tussen ouders en kinderen is verminderd, kinderen zijn mondiger geworden en de grenzen tussen kindertijd en volwassenheid poreuzer. Dit alles heeft de opvoeding niet onberoerd gelaten. Sommige veranderingen zijn kernachtig verwoord als de verschuiving van een bevels- naar een onderhandelingshuishouding. Deze ontwikkeling heeft in brede kring ingang gevonden en geleid tot verdergaande ouderlijke onzekerheid en discussie over de plaats en orde van de generaties, elastische grenzen en onveiligheid voor kinderen bij een teveel aan vrijheid en een tekort aan structuur.

1-3-2013 - Christien Brinkgreve
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Alledaags ouderschap - Leren fietsen

Tjeerd wil alleen naar school fietsen: de laatste etappe van 'leren fietsen'. Zijn vader en ik hikken er enorm tegenaan en eigenlijk voor het eerst in Tjeerds fietscarrière. Die begon met een roze driewieler die we uit de plomp visten - allang voordat Tjeerd liep. Driewieler Een peuter op een driewieler was (achteraf gezien) heel overzichtelijk. Hij bleef op de stoep, reed met een enorme vaart, dat wel, maar ik maakte me meer zorgen om de andere voetgangers dan om Tjeerd. Gelukkig maakten de wieltjes flink veel lawaai zodat hij zich al van verre aankondigde. Ook had ik toen al vertrouwen in zijn oplettendheid. Hij was geen kindje dat ineens om zich heen kijkt en dan ergens tegenaan botst. Hij heeft nooit iemand omver gereden - al hield ik mijn adem in als hij een voetganger rakelings passeerde. Een luidkeelse correctie schalde dan achter hem aan en meteen een wat zachter excuus richting voetganger. Gelukkig is er op de stoep veel welwillendheid richting kleine kinderen en hun ouders.

1-3-2013 - Parel van Panama
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een zoektocht naar sprankeitjes hoop en een toekomst

Wanneer het niet goed gaat met hun kind, raakt dit ouders in heel hun wezen. Ook als het kind volwassen is en de opvoedingsopdracht voltooid, blijven betrokkenheid en een gevoel van verantwoordelijkheid overeind. Ouders van kinderen met een verslaving worden vaak opgeslorpt door zorgen en bekommernissen over hun kind. Hun vele pogingen tot verandering lijken niets op te leveren. Ze zitten vast in ellende, schuldgevoelens, schaamte, en onbegrip van de omgeving. Een gevoel van machteloosheid overheerst. Beklemmende gedachten en isolement zorgen ervoor dat deze ouders elk perspectief op een toekomst kunnen verliezen. Alternatieve ideeën en gedachten, goedlopende momenten, steunende ontmoetingen maar ook keuze- of beslissingsmomenten raken verloren onder de zwaarte van de problematiek.

1-3-2013 - Sabine Vermeire & Tomas Van Reybrouck
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1-3-2013 -
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Knopje gezocht

'Hallo, welkom! Jij moet Meta zijn!' schudt de gespreksleider van de ouderavond waar ik een voordracht ga geven, me hartelijk de hand. De eerste keer dat dit me overkwam, schutterde ik beduusd dat hij de verkeerde persoon voor ogen moest hebben en stelde me netjes voor. Voor mij is het glashelder dat 'meta' in MetaMama staat voor de metapositie waartoe ik ouders probeer te verleiden, maar er zijn een heleboel mensen die denken dat ik een mama ben die Meta heet. Zo'n misverstand is een fijne conversatiestarter over het hanteren van verschillende begrippenkaders - dat dan weer wel.

1-3-2013 - Janneke van Bockel
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kolom - Een nieuwe deur

"Zijn gedrag is toch niet normaal? Moet ik dan leuk en gezellig wat met hem gaan doen?" De stiefvader van Jim kijkt me verontwaardigd aan. Ik betrap mijzelf op de gedachte: 'Is het nou zoveel gevraagd om hem in het weekend dat hij thuis is, aandacht te geven en iets samen te doen?' Jim is 14 en doordeweeks, vanwege gedragsproblemen, in een Jeugdzorginstelling. "Hij negeert mij gewoon. Kan niet eens fatsoenlijk antwoord geven en is niet achter zijn computer weg te slaan", oreert stiefvader geïrriteerd verder. Ik krijg het vermoeden dat Jim zijn stiefvader niet accepteert. Jim 's moeder verduidelijkt hoe de gezagsverhoudingen liggen. "Van mij mag Jim 's avonds een tv-programma afkijken, als dat zo uitkomt, maar hij vindt; bedtijd is bedtijd." Ze wijst naar haar partner. "Hij komt dan de kamer binnen en zet, zonder een woord te zeggen, de tv uit. Vind je het gek dat Jim dan boos wordt?" Moeder kijkt mij hulpeloos aan en lijkt op steun van mijn kant te wachten.

1-3-2013 - Tonja Roodenburg
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - I-recensies

Literatuur - I-recensies

1-3-2013 -
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouderschap: een caleidoscopische ervaring die je als mens verandert

Een moeder denkt al pratend na over haar ouderschap. "Ik denk dat ik een heel liefhebbende en ook vrij dominante moeder ben, met nogal stevige ideeën over wat ik wil, hoe ik het wil, en kan daar vasthoudend in zijn. Maar ik merk ook dat de realiteit niet strookt met mijn ideeën. Dan moet ik ze aanpassen en ik vind dat eigenlijk heel leuk. Dat mijn ideeën soms helemaal niet overeenkomen met wat werkt of zoiets." Stefanie typeert zichzelf in dit citaat als een liefhebbende, dominante moeder met nogal stevige ideeën. Zij is een werkende, hoogopgeleide moeder die samenwoont met Kees, de vader van hun tienjarige dochter Patricia. Ze sprak bijna een uur over wat ouderschap voor haar betekent en hoe zijzelf en haar leven door ouderschap veranderen.

1-3-2013 - Dr. Margreth Hoek
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

van de redactie

van de redactie Als beginnend maatschappelijk werker die veel met ouders werkte, had ik behoefte aan ordening en maatstaven. Wanneer gaat het nu eigenlijk goed met ouders en kind en wanneer is een probleem zo ernstig dat snel ingegrepen moet worden? Op zich eenvoudige vragen maar het antwoord daarop is niet zo simpel. In de loop van de tijd vond ik, met hulp van senior collega's, houvast aan een paar punten: Hebben de ouders voldoende steun uit hun netwerk of staan ze er alleen voor? Zijn er voldoende materiële voorwaarden (geld, huisvesting, werk) ? Kunnen de ouders met elkaar samenwerken bij de taken die moeten gebeuren en kunnen ze elkaar daarbij afwisselen? Kunnen ze reflecteren op wat er in het gezin gebeurt en zien ze ook wat daar hun rol in is? Konden deze vragen onvoldoende positief beantwoord worden dan bestond mijn aandeel erin om samen met de ouders aan deze punten te werken en deze te versterken. Hoe meer factoren ontbraken hoe risicovoller ik de situatie in het gezin beoordeelde. Groot was dan ook mijn vreugde toen ik, in het werk van Alice van der Pas, het concept Buffers tegenkwam: factoren die de ouderlijke werkvloer beschermen. Ik herkende er mijn werkpunten in, maar dan verfijnd, beter uitgewerkt en theoretisch onderbouwd. Het kunnen innemen van de metapositie is een van die buffers. En in dit nummer staat deze buffer centraal. Herman Baartman is vanaf het begin betrokken bij het tijdschrift, als auteur, adviseur en als redactielid. Hij neemt afscheid van het tijdschrift omdat het voor hem tijd is om écht met pensioen te gaan. De redactie gaat zijn bijdragen missen: de zorgvuldige formuleringen, de kritische en afgewogen discussie en natuurlijk vooral zijn brede kennis. Hij was verantwoordelijk voor de rubriek 'tussen Scylla en Charibdis' waarin hij zelf schreef en andere auteurs liet schrijven over de dilemma's in de jeugdzorg. Wij danken Herman zeer voor zijn bijdragen! De redactie bestaat uit professionals uit de praktijk die voor kortere of langere tijd werk en de redactie 'hobby' combineren. De meeste hebben weinig ervaring met schrijven of redigeren als ze in de redactie komen. Wat hen drijft is het vak, de aandacht voor ouders en ouderschap, de wens om dat verder te onderzoeken en verbeteren. Heb jij dat ook? Meld je dan bij de redactie, mogelijk kan jij ook bijdragen aan dit tijdschrift.

1-3-2013 - Ineke Huibregtsen
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Thema - Hoe comfortabel is de metapositie? Inleiding op het thema

Een beetje afstand nemen van een complexe situatie, betekent vaak dat je meer overzicht krijgt en andere dingen gaan opvallen. Je kijkt vanuit een ander perspectief naar de situatie, krijgt meer inzicht en komt op andere ideeën dan wanneer je midden in de opvoedstrijd zit vastgezogen. Alice van der Pas noemt dit de metapositie. Wanneer ouders afstand kunnen nemen als het even niet zo lekker gaat met het opvoeden wordt voorkomen dat hardnekkige opvoedproblemen ontstaan. Reflecteren op de processen op de ouderlijke werkvloer en de eigen denkbeelden kan uitmonden in nieuwe inzichten waaruit een andere aanpak volgt die wel succesvol is. De metapositie wordt ook wel een helikopterview genoemd. Je stijgt als het ware uit boven het ouderlijke opvoedgeharrewar. Dit beeld van een helikopter is een krachtige metafoor die helpt om te begrijpen waar het om draait als je in de meta-positie zit. Je houdt overzicht, wordt niet meegesleept in het opvoedgebeuren, de emoties van het kind of de eigen emoties. Boven de situatie zweven betekent dat je de situatie even stil zet. Je gunt jezelf een time-out. De dynamiek van het proces wordt stilgelegd en ouders kunnen als het ware achter het proces kijken. Op welke veronderstellingen en uitgangspunten is hun aanpak gebaseerd? Kloppen die wel bij dit kind of bij hun ideeën over goed ouderschap? Is er een andere visie mogelijk waarmee een andere insteek en aanpak in beeld komen? In een helikopter boven de ouderlijke werkvloer zweven klinkt kinderlijk eenvoudig en de afstand lijkt ook comfortabel, maar is dat ook zo?

1-3-2013 - Margreth Hoek en Hanneke Miley
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - De betekenis van de nieuwe jeugdwet voor ouders

In deze bijdrage wordt de concept Jeugdwet, zoals deze ter consultatie is voorgelegd, geanalyseerd wat betreft de betekenis van de wet voor de positie en verantwoordelijkheden van ouders. Het voornaamste doel van de wet is te bevorderen dat ouders bij opvoedvragen en opvoedpro-blemen minder zorgafhankelijk worden, en meer en eerder gebruik maken van de mogelijkheden die zij zelf hebben en van wat het netwerk om ouders heen voor hen zou kunnen betekenen. Dit zo nodig met steun van een professional, die zich voortdurend richt op het versterken van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving. De vraag is of met de concept wettekst, zoals deze nu voorligt, voldoende raamwerk wordt geboden om dit beoogde doel te bereiken. Er wordt gesteld dat de concept Jeugdwet een kader biedt voor de transitie van de jeugdzorg in de overgang van verantwoordelijkheden van provincie naar gemeenten. Om het beoogde doel (minder zorgafhankelijkheid) te bereiken is, naast een transitie, ook een transformatie nodig. De voorliggende conceptwet geeft daar nauwelijks handvatten voor. De transformatie heeft betrekking op de andere manier van denken en handelen van professionals die wordt nagestreefd. Voor ouders en jeugdigen is de transformatie het meest van belang, omdat deze directe gevolgen heeft voor de wijze waarop de professional zich opstelt en voor de aard van de geboden hulpverlening. Hoe dat moet worden vormgegeven, is overgelaten aan gemeenten en anderen die direct met en voor ouders en jeugdigen werken. Dat maakt de basis voor de transformatie zwak, terwijl juist met een goed doordachte en stevig ingezette transformatie het beoogde doel daadwerkelijk kan worden behaald. In verschillende paragrafen worden begrippen en gedachten uit de concept Jeugdwet geanalyseerd en wordt de vraag naar de betekenis van de wet voor het bereiken van minder zorgafhankelijkheid beantwoord. Er wordt afgesloten met een conclusie.

1-3-2013 -
Editie 1 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website