Magazine Logo

Er zijn 12 resultaten voor:

Placeholder image

De betekenis van erkenning in het nieuw samengesteld gezin

Een nieuw samengesteld gezin kun je zien als de samenvoeging van verschillende identiteiten met verschillende gezinsgeschiedenissen en met een groot verlangen naar positieve betrokkenheid en genegenheid, zoals in een goed functionerend kerngezin. Het samenvoegen van verschillende identiteiten vraagt een lang groeiproces van elkaar leren kennen, met inbegrip van een eigen min of meer ongedeeld verleden. Auteur verwijst naar het begrip erkenning als antwoord. De erkenning van ieders speciale positie en vooral de erkenning anders te zijn dan de anderen. Maar erkenning leidt ook tot het uiten van de oprechte wens om bij elkaar te horen en elkaar te accepteren en te waarderen.

1-1-2009 - Corrie Haverkort
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een ongewoon gezin: samen partners en niet samen ouders – hoe doe je dat?

Samenvatting Ongewone gezinnen, zoals nieuw samengestelde gezinnen, zijn eigenlijk heel gewone fenomenen. Deze gezinnen hebben echter last van een eenduidig model van gezinsleven: het model van het kerngezin waarin partnerschap en ouderschap samenvallen, en waar de kinderen in het bloed verbonden zijn met de ouders. In nieuw samengestelde gezinnen blijken bloedbanden voorrang te hebben op verworven banden. Dit geeft spanningen die niet eenvoudig ongedaan gemaakt worden. Een ouderbegeleider kan ouders helpen door deze verschillen in positie en de daaruit voortkomende spanningen te benoemen en ze in de context van samenleving, cultuur en tijd te plaatsen. Als het verschil in positie van ieder gezinslid er mag zijn, dan ontstaan er boeiende samenlevingsvormen.

1-1-2009 - Lieve Cottyn
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap

Van stiefouderschap, of beter nieuw samengesteld ouderschap, is sprake bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin. Alle vormen ouderschap in en rond zo'n gezin, niet alleen stiefouderschap maar ook het al dan niet primair verzorgend biologisch ouderschap, zijn dan extra kwetsbaar, staan onder grote stress en verdienen ondersteuning. Auteurs beschrijven kort de gezinsgeschiedenis na verlies van een ouder, door overlijden of door echtscheiding. Ze staan stil bij wat dit verlies voor ouders betekent, evenals bij de gevolgen van de complexe fase-overgang als een ouder met een nieuwe partner en kinderen gaat samenwonen. Aan de hand van het 'bufferschema' van Van der Pas (2005) beschrijven ze werkvloergevolgen van vier voorkomende ouderschapsvormen: zowel de biologische verzorgende ouder als de biologische ouder die niet primair verzorgend is, en de stiefouder, met en zonder eigen kinderen. Daarna geven zij per ouderschapsvorm suggesties hoe ouderbegeleiders de bufferdynamieken van betreffende ouders kunnen ondersteunen om tot een nieuw gezinsfundament te komen.

1-1-2009 - Ietje Heybroek-Hessels en Pieter Remmerswaal
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 2 Van de redactie Kolom 3 Burgerplicht - Bert Krapels Nieuw samengesteld ouderschap - stiefkind van ouderbegeleiders? 4 Thema-inleiding | Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw 7 Een ongewoon gezin: samen partners en niet samen ouders - hoe doe je dat? | Lieve Cottyn 19 De betekenis van erkenning in het nieuw samengesteld gezin | Corrie Haverkort 29 Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap | Ietje Heybroek-Hessels en Pieter Remmerswaal Angst als raadgever - vervolg 41 Thema-inleiding | Alice van der Pas 43 Naar Jeugdzorg zonder Angst voor de Angst; een studiedag met Peter Adriaenssens - Deel 2 60 Op zoek naar de goede ouder bij geweld thuis. Nawoord bij de studiedag | Peter Adriaenssens Rubriek 67 Tussen Scylla en Charybdis Hulp aan getraumatiseerde kinderen; obstakels en dilemma's | Francien Lamers-Winkelman & Margreet Visser Literatuur Recensies 74 A.J. Verheugt, Moordouders. Kinderdoding in Nederland 79 Sietske Dijkstra, Geweld en veerkracht in gezinnen 82 Peter van den Bergh en Tonny Weterings, Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind 86 J. Verheugt-Pleiter, M. Schmeets &J.Zevalkink, Mentaliseren in de kindertherapie 90 J.M. Govaerts, Hechtingsproblemen in gezinnen 93 Nota Bene

1-1-2009 -
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kolom - Burgerplicht

Net even naar een Centrum voor Jeugd en Gezin gebeld om door te geven dat het kind van onze buren vannacht weer een uur heeft gehuild. Ik heb daar niet echt last van, maar het lijkt me een belangrijk feit om in zijn elektronisch kinddossier op te nemen. Ze kennen me daar al want ik houd de hele buurt in de gaten. Vorige week heb ik nog de jongen van schuin aan de overkant aangemeld. Die had een raampje ingegooid. Zulke baldadigheid moet natuurlijk in zijn elektronisch kinddossier komen.

1-1-2009 - Bert Krapels
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Naar Jeugdzorg zonder Angst voor de Angst

Een studiedag met Peter Adriaenssens - Deel 2 Collegiaal overleg lost niet vanzelfsprekend elke behandelpuzzel op, en zeker niet wanneer er angst in het spel is. Niets besmettelijker dan juist die emotie. En niet alleen de individuele hulpverlener wordt makkelijk angstig bij geweld in een gezin, ook teams en hele ketens. Het is alsof ze iets verdachts ruiken, en onmiddellijk door een zakdoek gaan praten. Het overleg wordt tot machteloos, vaag gemompel en de hulpverlener zit nog meer in de nesten dan vóór het collegiale overleg. In dit artikel 'demonstreert' Adriaenssens hoe dit proces in zijn werk gaat. Dat wil zeggen: in een rollenspel van vrijwilligers zie je het gebeuren. Adriaenssens laat ook zien hoe je angstbesmetting kunt tegengaan. Bij teamoverleg is dat door strak structureren van het gesprek - en door anders te structureren dan gewoonlijk. Deel 1 van deze kleine serie (in O&O 11,3: 258-284 - oktober 2008) bevatte een gesprek van Peter Adriaenssens over kindermishandeling met een gezin dat ontkende dat er thuis iets aan de hand was. Niet alleen de structuur van dat gesprek was anders dan we gewend zijn; vooral ook de manier waarop Adriaenssens eigen angstgevoelens gebruikte. Dat hij die als het ware op tafel legde, maakte dat de gezinsleden heel behoedzaam zich ontspanden, en dat hielp om hen beter te begrijpen. Maar 'begrijpen' kan een valkuil worden. Vandaar dat Adriaenssens tweemaal collega's erbij haalde, letterlijk, voor een reflectieve pauze. Hun woorden voor wat zij dachten dat ieder van de gezinsleden vreesde, of nodig had, maakten Adriaenssens attent op zijn neiging om te veel te begrijpen. Hij dreigde mee te gaan met de angst van het gezin voor verandering. De gewaarwording van zijn angst en die van het gezin gaf hem echter ook de moed om eisen te stellen - aan het sterkste gezinslid. Dat was hetgeen zich afspeelde in de ochtendsessie. Het onderstaande is een verbatim weergave van de middagsessie. Inleiding en cursieve commentaren zijn van Alice van der Pas.

1-1-2009 - Peter Adriaenssens
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Nota Bene

Een allerhande aan artikelen en boeken kort gesignaleerd: Nederlands en anderstalig, oud en nieuw, praktisch en theoretisch, verzorgd (en soms geannoteerd) door Alice van der Pas. Angell, Marcia (2009). Drug companies & doctors: a story of corruption. The New York Review of Books Januari 15, 2008: 8-12. De auteur is arts, hoogleraar sociale geneeskunde aan Harvard, en voormalig hoofdredacteur van The New England Journal of Medicine. Zij schrijft naar aanleiding van drie boeken over dubieuze banden tussen de pharmaceutische industrie, vooraanstaande Amerikaanse universiteiten en gezaghebbende medici. Tot en met de DSM-IV reikt de invloed van de corruptie. Van de psychiaters die de redactie vormen van deze 'bijbel' - het naslagwerk voor rechters, scholen, huisartsen, verzekeraars enzovoort - hebben de meesten financiële banden met pharmaceutische bedrijven.

1-1-2009 -
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Op zoek naar de goede ouder bij geweld thuis. Nawoord bij de studiedag

Samenvatting en inleiding door de themaredacteur Wat is het geheim van de ongewone werkwijze van Peter Adriaenssens met gezinnen die zijn aangemeld wegens geweld? Waarom al dat heen-en-weer met zijn stoel van het ene gezinslid naar het andere? En ook nog collega's erbij halen, en die van stoel laten wisselen met de gezinsleden - en dan weer terug? Zit er systeem in zijn chaos? Dat vroeg menigeen zich af die Peter Adriaenssens op 2 oktober 2007 eerst een gezinsgesprek en daarna een teamoverleg zag spelen tijdens de 3e Lekkerkerker Lecture - 'Angst in de Jeugdzorg' (Zie O&O 11,3: 260-284 en het voorgaande artikel in dit nummer). Hieronder reflecteert Peter Adriaenssens zelf op de studiedag. Hij stelde nadien ook zichzelf weer eens de vraag: waarom doe ik het zoals ik het doe? Is het allemaal nodig en is het functioneel? Wat is de 'rationale' achter een werkwijze waarbij het akelige woord 'kindermishandeling' midden op tafel wordt gelegd terwijl je daarover in gesprek probeert te geraken met ontkennende ouders en gezinnen?

1-1-2009 - Peter Adriaenssens
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Recensies

Moordouders. Kinderdoding in Nederland. Een klinisch en forensisch psychologische studie naar de persoon van de kinderdoder. A. J. Verheugt (2007). Assen: Van Gorcum. ISBN 232 4666 8, 180 pp. € 32,00 In januari 2007 werd bij toeval de schokkende zaak ontdekt van een getrouwde vrouw, begin dertig, die in een Nederlands dorp haar pasgeboren kind door verstikking om het leven bracht. Haar man was niet op de hoogte van haar zwangerschap, noch van de kinderdoding. Bij onderzoek bleek dit al het vierde kind te zijn dat zij direct na de geboorte doodde. De babylijkjes begroef ze in de tuin. Van tijd tot tijd komt kinderdoding door een ouder in het nieuws. Altijd weer roepen dergelijke zaken verontwaardigde, verontruste en verontrustende vragen op, die voor de buitenwereld vaak bij vraagtekens en speculaties blijven. Wat zette deze vrouw er toe aan haar zwangerschappen te verzwijgen en haar kinderen om te brengen? Is het inderdaad mogelijk dat haar man van niets wist of was hij handlanger? Wat beweegt een ouder om zijn of haar kind te doden en wat zegt dat over het ouderschap? Gaat het inderdaad vaak om gewone gezinnen zoals men beweert of is er meer aan de hand met de ouders en de partnerrelatie? Zijn het kwetsbare kinderen, met specifieke kenmerken die getroffen worden en hoe is het contact tussen ouder en kind? Wat is de relatie met psychische stoornissen bij de ouder? Gaat het bij kinderdoding om een opwelling of juist om een fatale uitbarsting na langdurige strijd?

1-1-2009 - A.J. Verheugt, Sietske Dijkstra, Peter van den Bergh en Tonny Weterings, J. Verheugt-Pleiter, M. Schmeets & J.Zevalkink, J.M. Govaerts
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Thema-inleiding

De twee artikelen in dit thema sluiten een kleine serie af over angst in de jeugdzorg - de neerslag van de Lekkerkerker Lecture op 2 oktober 2007. Peter Adriaenssens, hoogleraar kinderpsychiatrie aan de Katholieke universiteit Leuven en directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Leuven. liet die hele dag zijn gehoor ervaren dat angst niet per se een slechte raadgever is. Integendeel: wie dreiging durft te voelen en uit te spreken, blijft dicht bij zichzelf, komt dichter bij de zich bedreigd voelende cliënt, en dichter bij de oplossing van geweldsproblemen in gezinnen.

1-1-2009 - Alice van der Pas
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van de redactie

In oktober vorig jaar genoten we samen met onze lezers en andere collega's van het jubileumsymposium Wat leren we van ouders? De combinatie van theorie en praktijk door het gebruik van filmmateriaal bleek een zeer gewaardeerde formule. 'Voor herhaling vatbaar', zo kreeg de organisatie herhaaldelijk te horen! Een van de lezingen is terug te vinden in het thema Nieuw samengesteld ouderschap - stiefkind van ouderbegeleiders? Informatie over het symposium vindt u terug op de website www.ouderbegeleiding.nl.

1-1-2009 -
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Tussen Scylla en Charybdis Hulp aan getraumatiseerde kinderen: obstakels en dilemma’s

Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman Francien Lamers-Winkelman & Margreet Visser Hulp aan getraumatiseerde kinderen; obstakels en dilemma's Auteurs zijn respectievelijk bijzonder hoogleraar Kindermishandeling aan de VU en GZ-psy-choloog en psychotherapeut. Beiden zijn werkzaam in het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem.

1-1-2009 - Francien Lamers-Winkelman & Margreet Visser
Editie 1 - 2009
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website