Magazine Logo

Er zijn 15 resultaten voor:

Placeholder image

Van de redactie

Er is sinds de transitie veel aandacht voor wat er allemaal misgaat bij gemeenten. De focus ligt daarbij sterk op jeugdhulp, waarbij de aandacht voor het ‘doorsnee’ opvoeden en ouderschap ondergesneeuwd is geraakt. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) schrijft in zijn jaarverslag van 2018: ‘Veel gemeenten zien het belang van het faciliteren van laagdrempelige en daadkrachtige steun bij opvoeden en ouderschap. Professionals en gemeenten zijn het erover eens dat hierbij voor hen een rol is weggelegd.

1-11-2019 - Janneke van Bockel
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouders: het sociale cement van de samenleving

Steeds meer gemeenten luiden de noodklok over de tekorten in de jeugdzorg. Gé Haans sprak met prof. dr. René Clarijs, hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid, hoogleraar Social Work aan de RANEPA-universiteit in Sint-Petersburg. Hij is gepokt en gemazeld in de wereld van de jeugdzorg en pleit al jaren voor een fundamenteel ander jeugdzorgstelsel. ‘Als je tien jaar lang investeert in de voorkant van het jeugdbeleid dan garandeer ik je dat we nog maar de helft van het jeugdzorgbudget nodig hebben.’

1-11-2019 - Gé Haans
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De kracht van verbinding

‘Nederlandse kinderen zijn gemiddeld gelukkig, maar er zitten dikke onvoldoendes tussen,’ luidde de kop boven een interview met kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in november vorig jaar in Trouw (Oosterom, 2018). De krantenkop is illustratief voor het denken over de zorg voor jeugd in Nederland. Hierin lijkt namelijk dezelfde tegenstelling – de vraag of het nu wel of niet goed gaat met jeugdigen – centraal te staan. Voor gezinnen zelf is deze tegenstelling weinig constructief.

1-11-2019 - Marije Kesselring
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De oudervriendelijke bril

‘Ik vind het soms echt zó teleurstellend om te merken dat er nog altijd zo negatief over ouders wordt gesproken. Als iets even niet lekker loopt, zegt de professional meteen dat het aan de ouders ligt. Dat klópt toch niet?’ Na vier weken vakantie buig ik me samen met mijn collega over de inhoud van de lessen voor de minor ouderschap en ouderbegeleiding die volgende week van start gaan. We zijn bijgetankt en vastbesloten om deze nieuwe club studenten tijdens onze minor een oudervriendelijke bril op te zetten.

1-11-2019 -
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De medische diagnose als remedie?

‘Niemand schuldig, iedereen ziek’, kopte de Groene Amsterdammer in 2016 boven een artikel van Bloemink over toenemend medicijngebruik bij kinderen. Hoe komt het dat we binnen de schoolcontext steeds meer in medische termen over kinderen zijn gaan praten en denken? Wat heeft dat voor gevolgen, bijvoorbeeld in het contact tussen ouders en leraren? Maar vooral ook, waarom doen we dat? Een antwoord op deze vragen is niet eenvoudig. Twee begrippen spelen een belangrijke rol: angst en schuld. In dit artikel beschrijf ik hoe deze begrippen doorwerken in de samenwerkingsrelatie tussen ouders en leraren, als het gaat om een kind waarmee het op school niet zo lekker loopt.

1-11-2019 - Bert Wienen
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Steun bij opvoeden en ouderschap

Inmiddels zijn er heel wat boeken verschenen van buitenlandse auteurs over hoe gelukkig Nederlandse kinderen zijn. Niet in de laatste plaats omdat kinderen hier – althans volgens internationale media – bij hun ontbijt boterhammen met hagelslag krijgen. Maar als het gaat over ondersteuning van ouders bij ouderschap en opvoeden dan kunnen wij misschien nog wel wat van het buitenland leren. In dit artikel: inspiratie uit Vlaanderen en Zweden.

1-11-2019 - Carolien Vink
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De dynamische werkelijkheid

Professionals aan wie ik de afgelopen twintig jaar lesgaf, klaagden vaak dat mijn lessen te theoretisch waren. Te ver verwijderd van de werkelijkheid. In veel gevallen hadden ze gelijk. Een paar jaar geleden raakte ik zo gefrustreerd over mijn actieve bijdrage aan die pedagogische status quo dat ik besloot de cyclus van passiviteit te doorbreken. Ik liet ouders actief deelnemen aan gesprekken met studenten. Dit resulteerde in een cursus die een leer- en praktijkgemeenschap moet opleveren waarbinnen kritische reflectie en daadwerkelijke actie gecombineerd worden.

1-11-2019 - Carmel Borg
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vleugels voor Roos

Als manager Sociaal Domein bij een gemeente kende ik het beleid goed en ik stond daar vierkant achter. Op een dag raakte ik met mijn eigen kind verzeild in de wereld van de Jeugdzorg en het Passend Onderwijs. Wat bleek de praktijk anders te zijn! Het was op dat moment dat het eerste zaadje ontkiemde voor mijn boek: Baat het niet, dan schaadt het wel.

1-11-2019 - Remko Iedema
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Complexe scheidingen vragen om geïntegreerde aanpak

Een onrustbarend aantal gezinnen is door een vechtscheiding ontregeld. Deze gezinnen raken te vaak tussen wal en schip. Gelukkig zien betrokken instanties de ernst van de situatie in. De onrust heeft al op veel plaatsen in de keten geleid tot nieuwe initiatieven. Wat nog ontbreekt is, mijns inziens, adequate informatieverstrekking en verbetering van de afstemming. Een integratieve, herstelgerichte regievoerder die de processen kent en deze samenbrengt tot een constructieve, leed- en kostenbesparende weg, zou daarop een antwoord kunnen zijn. Waar kan die rol worden belegd? Een inventarisatie.

1-11-2019 - Makiri Mual
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Verschil mag er zijn

Bijna vijf jaar na de transitie zien sommige gemeenten er wel het belang van in om laagdrempelige steun bij opvoeden en ouderschap te faciliteren. Maar hoe organiseer je die steun? Waar hebben ouders behoefte aan? Wat werkt? Het Nederlands Jeugdinstituut, dat gemeenten en professionals helpt bij het organiseren en faciliteren van laagdrempelige steun, zette ons op het spoor van een spiksplinternieuwe CJG-locatie met innovatieve dienstverlening in hartje Rotterdam.

1-11-2019 - Annet Reusink
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Zorg regelen

Column

1-11-2019 - Daniël Stuit
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Nu, later of nooit?

Als Kwartiermaker van het programma Nu Niet Zwanger is het mijn rol om gemeenten te laten aansluiten en te ondersteunen bij de lokale inrichting van dit programma. Ik help bij het inrichten van de randvoorwaarden en train professionals in de methodiek van Nu Niet Zwanger. Het gesprek aangaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie is eenvoudiger en minder bedreigend of betuttelend dan sommigen denken. En het is een ontzettend belangrijk gesprek om te voeren.

1-11-2019 - Hans Schleiffert
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouders als uitgangspunt

Als professionals het ouderperspectief niet meenemen in de begeleiding, lopen ze het risico dat ze onderweg het draagvlak voor een aanpak verliezen. Dan zetten ouders de hakken in het zand, gaan ze in de beschermingsmodus en – als je niet alert bent – communiceren ze ineens via hun advocaat. In zo’n geval is het gemakkelijk om ouders te verwijten dat ze niet meewerken. Maar het is effectiever om te onderzoeken waar jij als professional de ouders bent verloren en wat de mogelijkheden zijn om het proces te herstellen.

1-11-2019 - Mark Weghorst
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De orkaan Felix

Met dit artikel wil ik illustreren hoe het construeren van imaginaire verhalen of allegorieën cliënten kan ondersteunen. Ik beschrijf het verhaal van ouders Rik en Suzy voor wie een relationele impasse met hun zoon aanvoelt als een omgeving zonder ijkpunten. Zij proberen zich hierin te positioneren. Daarbij draagt het opzetten en onderzoeken van denkbeeldige contexten, alternatieve scenario’s en de interacties die erin plaatsvinden bij aan het levendig inkleuren van rollen en relaties en het overwegen van een volgende stap.

1-11-2019 - Willem Beckers
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Signalement

(boeken, bijeenkomsten en meer)

1-11-2019 - Janneke van Bockel
Editie 3 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website