Magazine Logo

Er zijn 15 resultaten voor:

Placeholder image

Van de redactie

Van de redactie

21-5-2019 - Janneke van Bockel
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Aansluiten bij ouders

Ouders hebben doorgaans hoge verwachtingen van hun kind. Wanneer de hoge verwachtingen niet (helemaal) uitkomen, kunnen ouders teleurgesteld raken. In hun kind, in zichzelf, in de school of de leraar. Professionals hebben daar soms moeite mee, maar worden milder als ze zich bedenken dat deze ouders in een acceptatieproces zitten. Helaas kan de focus op een acceptatieproces als effect hebben dat de professional wacht op de ouders, totdat zij ‘klaar’ zijn met het proces en tot acceptatie zijn gekomen. Misschien kunnen we de term acceptatieproces beter vervangen door exploratieproces. Dan hoeven professionals niet te wachten op ouders en zijn ze – in iedere fase – gericht op samenwerking.

21-5-2019 - Peter de Vries
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Opgetekend: De peetoom

Wim Goossens tekent het verhaal op van zijn peetoom die – in een tijd waarin er nauwelijks voorzieningen waren – vader werd van een zoon met een verstandelijke beperking.

21-5-2019 - Wim Goossens
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Column - Beter dan de buurvrouw

Column - Beter dan de buurvrouw

21-5-2019 - Maartje van Amsterdam
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Tussen droom en daad

Films, media en populaire bladen schetsen een romantisch beeld van de ouder-kind relatie. Maar in mijn lessen zien mijn piepjonge studenten langzaam hun dromen over het ideale ouderschap in rook opgaan. Ze beginnen zich te realiseren dat kinderen grootbrengen ook heel hard werken is. Hoe kunnen we de professionals van de toekomst leren om aansluiting te vinden bij de dromen van ouders en tegelijkertijd oog te hebben voor hun realiteit?

21-5-2019 - Lianne Bonants
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Column - Kwetsbaarheid houdt zich niet aan postcodes

Even dacht ik aan een 1 aprilgrap, toen ik las over de kwetsbaarheidsatlas die ‘de kwetsbaarheid van potentiële ouders in Nederlandse gemeenten analyseert en inzichtelijk maakt via lokale plattegronden.’ 1 Het instrument, vermoedelijk een database die allerlei informatie koppelt en gebruikmaakt van algoritmen, moet gemeenten helpen om kwetsbare toekomstige ouders te traceren die overwegen zwanger te worden. Mensen die in de ogen van hulpverleners en beleidsmakers hun toekomstig kind vanwege allerlei problematiek (denk aan verslavingen, psychische ontregeling, schulden maar ook het zijn van vluchteling) mogelijk – nog – niet kunnen geven wat het verdient. Mensen die professionele hulp moeten krijgen om tot dat inzicht te komen.

21-5-2019 - Elize Lam
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ruimte voor aanrommelen

Met al onze pedagogische kennis weten we steeds beter wat beschadigend of juist beschermend is en wordt de definitie van een ‘goede opvoeding’ steeds scherper. Dus als ouders hulp zoeken, krijgen ze niet zelden te maken met een – heel deskundige, pedagogisch goed onderlegde – professional die netjes de procedures en protocollen volgt en denkt in termen van indicaties, resultaten en prestatie-indicatoren. Dreigen we het ‘gewoon elkaar een beetje steunen’ niet veel te veel weg te organiseren?Onderkennen we nog wel voldoende het belang van de relatie?

21-5-2019 - Marcia Lever & Marjan Boertjes
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Column - Dun lijntje

Column - Dun lijntje

21-5-2019 - Daniël Stuit
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Als ouders niet meer voor rede vatbaar zijn

Interventies uit Emotionally Focused Therapy De ‘vechtscheiding’ of ‘complexe scheiding’, staat volop in de belangstelling. Minder publieke aandacht krijgt het feit dat het werken met het ontregelde gezin en de partnerrelatie ongeveer het moeilijkste werk is dat er bestaat. Carrières van hulpverleners worden steeds korter, kennis en ervaring vlieden weg, hoog verzuim, lange wachtlijsten en een moordende werkdruk. En dan nog het object van hulpverlening zelf, de ouders: ontregeld, ontmoedigd en in het partnerconflict verzwolgen. Geen liefde meer en ook niet meer weten hoe te ouderen! Ga er maar aan staan…

21-5-2019 - Makiri Mual
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Hulp die wél helpt voor ouders met psychische problemen

Op vrijwel geen enkel terrein wordt zoveel ongevraagd geadviseerd als bij ouderschap. Binnen een hulpverleningsrelatie met een ouder die in een kwetsbare positie zit, kan er zelfs een vorm van betutteling optreden. In plaats van tips en adviezen kunnen we vanuit de hulpverlening beter de zelfontdekking stimuleren en oefenen met alternatief gedrag als ouder. Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg doen er goed aan om het ouderschap te bespreken: de ouders kunnen worden gestimuleerd om – al dan niet met steun van met anderen – te werken aan hun ouderschap en daarmee aan hun herstel.

21-5-2019 - Peter van der Ende
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Huiselijke verwarring

Opgroeien met een ouder die psychisch ziek is De laatste tijd hoor ik regelmatig het woord parentificatie. Het wordt met goede bedoelingen gebruikt. Ik zou hierdoor meer begrip moeten krijgen voor mijzelf en mijn sociale erfenis: ik ben opgegroeid met een ouder die psychisch ziek is. Zelf heb ik de term parentificatie al lang geleden verworpen omdat het mij verwart en mijn moeder en mij weinig aanknopingspunten biedt voor een positief identiteitsbeeld. Ik dacht ook dat parentificatie een verouderde term was, maar tot mijn verrassing kom ik het de laatste tijd steeds weer tegen. In dit artikel houd ik een betoog om met ouders en kinderen op zoek te gaan naar termen die hun gezinssituatie beter beschrijven.

21-5-2019 - Emma van Bloemen
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vertragen om verder te komen

Patchwork is een handwerktechniek waarbij verschillende lapjes stof aan elkaar worden genaaid. Om tot een mooi eindproduct te komen, zijn er ontelbare mogelijkheden. Onderling worden vaak stofjes en patronen uitgewisseld. De rubriek Patchwork bevat verhalen die illustreren hoe ouderbegeleiders samen met ouders een nieuw verhaal ‘weven’ waarin andere en rijkere stukjes van hun ouderschap zichtbaar worden. In deze editie een grondige bewerking van het artikel dat Jenny Kint-Oosterwijk schreef ter afsluiting van haar opleiding ‘Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen’ aan de Interactie-Academie in Antwerpen (B).

21-5-2019 - Jenny Kint-Oosterwijk
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het beste voor je kind

Een moeder vertelt: 'In groep zes ontdekten we dat onze dochter een laag IQ heeft. Vanaf dat moment ging ze naar het speciaal basisonderwijs. In groep zeven kwam daar de diagnose dyslexie bij. Toch hobbelde ze er redelijk doorheen. Voor de middelbare school was het advies vmbo basis/kader, zonder leerwegondersteunend onderwijs. Dat kwam niet overeen met de Cito-uitslag, maar op school verzekerden ze ons dat ze – als ze haar best deed – het gemakkelijk aankon.

21-5-2019 - Janneke van Bockel
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Recensie - Wikken, wegen en wankelen

‘Wie heeft ooit beweerd dat kinderen je sterker maken? Op een nacht werd Saskia met een schok wakker. Er is iets mis, dacht ze.’ (Uit: Nachtouders). Het gebeurt me niet vaak: een literaire roman lezen met ouderschap als het centraal thema. Een verhaal dat me vanaf de eerste bladzijde in de greep heeft, en waarbij je als lezer een authentieke inkijk krijgt in de belevingswereld van een kersverse ouder. In dit geval vanuit het perspectief van de niet-biologische moeder van een kind dat opgroeit met twee moeders.

21-5-2019 - Marjon Donkers
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Signalement - Boeken, bijeenkomsten & zo

Wat valt er te lezen, leren, zien en luisteren? Ouderschapsdeskundige Janneke van Bockel signaleert publicaties, uitzendingen en bijeenkomsten die de moeite waard zijn. Suggesties voor deze rubriek zijn welkom via redactie@ouderschapskennis.nl

21-5-2019 - Janneke van Bockel
Editie 2 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website