Magazine Logo

Er zijn 15 resultaten voor:

Placeholder image

De Bang van Roza

Patchwork is een handwerktechniek waarbij verschillende lapjes stof aan elkaar worden genaaid. Om tot een mooi eindproduct te komen, zijn er ontelbare mogelijk heden. Onderling worden vaak stofjes en patronen uitgewisseld. De rubriek Patchwork bevat verhalen die illustreren hoe ouderbegeleiders samen met ouders een nieuw verhaal ‘weven’ waarin andere en rijkere stukjes van hun ouderschap zichtbaar worden. In deze editie een bijdrage van systeemtherapeut Jolanda Venderbosch

1-12-2017 - Jolanda Venderbosch
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De moeder centraal

Op de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC– Sophia geven wij als medisch maatschappelijk werkers (MMW) methodische ouderbegeleiding. Onze patiëntenpopulatie bestaat grotendeels uit ‘kwetsbare zwangeren’. Vaak is er bij deze vrouwen sprake van een breed scala aan problematieken met diverse invalshoeken en benaderingswijzen. Maar: bij ouderbegeleiding staat de patiënt altijd centraal. Het gaat om haar omstandigheden, haar toekomst met betrekking tot haar kind(eren) en het perspectief van haar – aanstaande – ouderschap. In dit artikel meer over ons werk met als rode draad het verhaal van mevrouw Jansen.

1-12-2017 - Bob de Raadt & Daniël H. Stuit
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Dé ouder bestaat niet

Eenoudergezinnen, meeroudergezinnen, fusiegezinnen, regenbooggezinnen… Tegenwoordig worden kinderen - veel meer dan vroeger - grootgebracht in verschillende gezinssituaties. In het onderwijs beïnvloeden we hoe studenten later in contact staan met deze ouders. Wij hebben dus een verantwoordelijkheid in het verbreden van de horizon van onze studenten. Maar hoe zit het eigenlijk met ons eigen blikveld? Vallen wij in onze lessen niet ook nog steeds vaak terug op het klassieke beeld van een witte vader en moeder die met hun twee kinderen in een rijtjeshuis wonen? In het onderwijs aandacht besteden aan diversiteit in ouderschap begint bij jezelf.

1-12-2017 - Maartje van Amsterdam & Lianne Bonants
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een, twee, drie, vier… ouders!

Afgelopen decennia zijn er, naast het traditionele huwelijk, steeds meer verschillende gezinsvormen ontstaan waarbinnen kinderen opgroeien. Tegelijkertijd veranderden de opvattingen over relaties en ouderschap. Zo is ongehuwd een kind krijgen, in tegenstelling tot vroeger, voor velen niet meer zo bijzonder. Deze veranderingen waren voor de regering reden om een Staatscommissie in stellen met als onderwerp ‘Herijking Ouderschap’. Oftewel: zijn de regels en wetten op het terrein van ouderschap en gezag toe aan verandering? De redactie van Ouderschapskennis sprak met Hester de Vries, juridisch adviseur bij de Landelijke Staforganisatie van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna te noemen: RvdK). We vroegen haar onder meer: wat wil de commissie nu precies aanpakken of veranderen? En moet alle bestaande wetgeving op de schop?

1-12-2017 - Goos Cardol
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Eindeloos ouderschap

In 2014 verscheen het boek Eindeloos ouderschap. Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op van Herman Vuijsje en Anneke Groen. Een titel die nieuwsgierig maakt, een ondertitel die de wenkbrauwen doet fronsen. Want wat betekent dat voor mij, onze kinderen en onze samenleving? Hoe doe je dat eigenlijk; ouderen over een volwassen kind?

1-12-2017 - Hanneke Miley
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gelijkwaardig betrokken

De samenwerking tussen ouders en pleegouders is vaak ingewikkeld en vooral gebaseerd op een visie op (pleeg)ouderschap en een juiste roldifferentiatie tussen ouders en pleegouders. De juridische vormgeving zou eerder het sluitstuk van het proces moeten zijn dan het begin ervan. Het is dan ook stuitend dat de commissie ‘Herijking ouderschap’ wel opdracht gaf tot een onderzoek onder pleegouders, maar verzuimde een soortgelijk onderzoek te laten uitvoeren onder de ouders van uit huis geplaatste kinderen. Laat gelijkwaardigheid nou net een van de basiselementen zijn die een goede samenwerking kenmerkt. Het rapport dreigt de toch al voortschrijdende juridisering binnen de jeugdbescherming alleen maar te versterken.

1-12-2017 - Gé Haans
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Hoe dan?!

In de rubriek Opgetekend - de naam zegt het al - tekent ouderschapsdeskundige Janneke van Bockel de ervaringen op van ouders die op haar pad komen. Ditmaal het verhaal van een moeder van een ernstig gehandicapte zoon.

1-12-2017 -
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Regenboog- en meeroudergezinnen

Anne Koning is systeemtherapeut en ouderbegeleider. Samen met een collega heeft ze een praktijk in Amsterdam waar ze therapie aanbiedt aan ouders en gezinnen diete maken hebben met relatieproblemen, conflicten of geweld binnen het gezin. Daarnaast is ze trainer en opleider voor hulpverleners die werken met complexe gezins- en relatieproblematiek. Anne Koning is ervaringsdeskundige op het gebied van homoouderschap en meerouderschap. De afgelopen jaren heeft zij zich steeds meer toegelegd op de begeleiding van homo-ouders die – soms met meer dan twee ouders – gezamenlijk een kind opvoeden.

1-12-2017 - Marjon Donkers & Greet Meesters
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Signalement

Wat valt er te lezen, leren, zien en luisteren? Ouderschapsdeskundige Janneke van Bockel signaleert publicaties, uitzendingen en bijeenkomsten die de moeite waard zijn. Suggesties voor deze rubriek zijn welkom via redactie@ouderschapskennis.nl

1-12-2017 - Janneke van Bockel
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Slechts stiefvader

Vaderschap kenmerkt zich door een principieel verbonden-zijn, zelfs als daar in het dagelijks leven niets van te zien is. Voor stiefvaders ligt dit precies omgekeerd. Ook als door jarenlange inzet en liefde een diepe verbondenheid is ontstaan, blijft er altijd onzekerheid over de band met het stiefkind. Deze onzekerheid uit zich in gevoelens van gemis, schuld, schaamte, angst en/of vernedering. Aldus Johannes Mol, die zelf stiefvader is en onderzoek deed naar stiefrelaties. In dit artikel omschrijft hij hoe het stiefvaderschap – ook als het heel goed gaat – pijnlijke gevoelens blijft oproepen.

1-12-2017 - Johannes Mol
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

‘Snap jij die ouders?’

Je legt jezelf een forse last op de schouders als je naast het tiendelige Handboek Methodische Ouderbegeleiding van wijlen Alice van der Pas een basisboek over ouderbegeleiding wilt schrijven. Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw, respectievelijk voormalig plaatsvervangend hoofdredacteur en redactiesecretaris van het tijdschrift Ouderschapskennis, gingen de uitdaging aan en schreven Snap jij die ouders?. Dit ‘basisboek professioneel werken met ouders’ verscheen nota bene in de vorm van de gelijknamige, dikke editie van het tijdschrift Ouderschapskennis.

1-12-2017 - Gé Haans
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vallende kwartjes

Hoe kun je studenten oudervriendelijker laten denken zonder ze de les te lezen? In haar columns geeft docent Maartje van Amsterdam een kijkje in haar klas. We naderen het einde van een trainingsbijeenkomst die gaat over werken met ouders in de SPH. Als we nog wat napraten, vraagt een studente mij: ‘Heb jij je ooit voorgenomen de opvoeding van je kinderen anders aan te pakken dan je ouders jou hebben opgevoed?’ Wat een mooie, concrete vraag. Ik antwoord haar: ‘Ik heb me onder meer heel stellig voorgenomen om vaak “ik hou van je” tegen onze kinderen te zeggen. In het gezin waarin ik opgroeide, werden deze woorden niet gemakkelijk uitgesproken. Als moeder leek het mij heerlijk om dat soort gevoelens wel spontaan te uiten. En voor mijn kinderen leek het me een veilige basis. Ik hoopte dat het aanstekelijk zou werken; dat mijn kinderen het zelf ook zouden kunnen.’

1-12-2017 - Maartje van Amsterdam
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van de redactie

Alice is dood. Sorry als dat rauw op je dak valt omdat je het nog niet gehoord had. Bij het maken van deze Ouderschapskennis, is de zin die continu door mijn hoofd zoemt: ‘Dit wordt de eerste editie zonder Alice.’ Ze had dan wel al jaren geleden afscheid genomen als hoofdredacteur, ze was nog altijd stevig in beeld… Alice van der Pas, oprichter van Ouderschaps kennis, de oermoeder van de zo zorgvuldig door haar geformuleerde ouderschapstheorie en het bufferdenken.

1-12-2017 - Janneke van Bockel
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

VOIKUKKIA

In Finland is het aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt sinds 1990 sterk toegenomen. Omdat er voor hun ouders maar weinig begeleiding was, is de VOIKUKKIApraktijk ontwikkeld. De ouders krijgen hier sociale steun in de vorm van peer-support. Naast de ouders nemen professionele counselors en liefst ook peer-counselors deel aan de groepsbijeenkomsten. In dit artikel bespreken we VOIKUKKIA (Fins voor Paardenbloemen) en analyseren we deze praktijk aan de hand van theoretische concepten.

1-12-2017 - Pasi Kumpulainen
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Wie ouders zijn

Wie zijn dat: ouders in de 21ste eeuw in Nederland? Op het eerste gezicht lijkt het antwoord voor de hand te liggen: ‘Nou ja, gewoon… alle mannen en vrouwen in ons land die kinderen hebben, toch?’ Maar na lezing van het rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw van het Staatscommissie Herijking Ouderschap kijk ik hier anders tegenaan. Dit alles blijkt ineens ingewikkelde materie met veel haken en ogen. Deze zomer las ik het rapport, liet de inhoud een poosje op me inwerken en heb me daarna vooral afgevraagd hoe het komt dat dit rapport zo weinig stof heeft doen opwaaien. Een enkele kritische noot op de opiniepagina en hier en daar wat gesputter in de politieke wandelgangen, daar bleef het bij. Terwijl de voorstellen van de commissie volgens mij een fors maatschappelijk debat verdienen.

1-12-2017 - Marjon Donkers
Editie 3 - 2017
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website