Magazine Logo

Er zijn 27 resultaten voor:

Placeholder image

Afgezonderd of ingesloten?

Nederlanders worden steeds ouder en blijven steeds langer gezond en actief. Hierdoor is het aandeel ouderen in de Nederlandse bevolking de laatste decennia sterk gestegen. Op dit moment is bijna 20% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder en dit aandeel zal de komende jaren nog verder toenemen (RIVM, 2015). Tegen deze achtergrond voert de overheid een beleid dat zelfstandig wonen voor ouderen stimuleert. De gedachte daarachter is dat zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving positief uitwerkt voor het welzijn van ouderen en bijdraagt aan een 'goede' oude dag (Van Dijk, 2015). Onderzoek laat zien dat de meeste ouderen inderdaad aan hun zelfstandigheid zijn gehecht en dat ze het liefst in hun eigen omgeving blijven wonen (Milligan, 2009; Vermeij, 2016). Tegelijkertijd worden veel ouderen geconfronteerd met gezondheidsproblemen en beperkingen die hun zelfredzaamheid aantasten. De overheid speelt hierop in door praktische hulp en voorzieningen aan te bieden die ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen hun dagelijkse levensverrichtingen uit kunnen voeren en zo hun zelfstandigheid kunnen behouden.

1-12-2016 - Anja Machielse
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Biocultureel pluralisme als toekomstperspectief

Ruimtevaarder Wubbo Ockels heeft zich lang ingezet als pleitbezorger van duurzame ontwikkeling. Vlak voor zijn overlijden in 2014 schreef hij een open brief (Ockels 2014). Daarin spreekt hij zich nog eenmaal uit voor een andere houding ten opzichte van de aarde. Ockels bepleit de ontwikkeling van een nieuwe religie die alle mensen verbindt. Hij noemt dit de 'Happy Energy religie'.1 Ockels lijkt in dit pleidooi drie groepen te willen verleiden samen te komen: religieuze mensen, humanisten en 'duurzamen'2. Ockels zegt expliciet dat deze nieuwe religie de bestaande religies moet vervangen. Laatstgenoemden zorgen volgens hem voor verdeeldheid en conflict en zijn daardoor niet in staat alle mensen met elkaar te verbinden. De Happy Energy religie zou dit wel doen.

1-12-2016 - Bart Mijland en Manuela Kalsky
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Donald Schön en David Holland over toegepast onderzoek in drassige gronden

Het kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam heeft als belangrijkste taak om toegepast onderzoek aan de Hogeschool naar een hoger plan te tillen, waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar de inzet van vernieuwende technologie in de Rotterdamse stad en haven, en algemener, de Nederlandse delta. Met in het achterhoofd een ontwikkeling waarin veertig procent van de wereldbevolking momenteel binnen 200 km van een kustlijn woont, hetgeen in 2050 tot 60 procent zal zijn toegenomen ('UN Atlas of the Oceans - Press Release', n.d.), is de Nederlandse delta bij uitstek een ideale locatie voor experimenten met de slimme omgang met water. Dit krijgt in het licht van een rijzende zeespiegel en globale opwarming ook een urgent karakter (Jonkman, 2012; Topsector Water, 2015).

1-12-2016 - Kees Pieters
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De noodzaak van voedsel democratie

Milieuproblemen (emissies), klimaat verandering, dieren welzijn, extreem overgewicht, honger en ondervoeding, sterk veranderende voedselprijzen, dat zijn de problemen waar ieder voedselproductie systeem mee wordt geconfronteerd. In Nederland krijgen sommige van deze problemen een schrijnender betekenis door de plaats die Nederland inneemt in Europa als een van de grootste voedselproductie landen. Er zijn verschillende manieren waarop voedsel-productiesystemen (conventioneel, biologisch, agroecologisch) met deze kwesties omgaan, en zij hebben verschillende gevolgen en krijgen verschillende waarderingen. Vaak worden we alleen maar geconfronteerd met in cijfers neergelegde gevolgen van de verschillende voedselsystemen, bijvoorbeeld hoeveel mensen ze kunnen voeden, of hoeveel melk ze opleveren. De verschillende voedselproductie systemen kunnen op basis van input/output, aantasting van biodiversiteit, watergebruik etc. worden aangeduid. Al naar gelang verschillende parameters kan men de aanwezige verschillende landbouw systemen verschillend categoriseren en natuurdiensten (incl. grondstoffen), mensen, eindproducten, sociale organisaties en processen anders interpreteren en indelen.

1-12-2016 - Michiel Korthals
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger

Inleiding bij het themadeel De afgelopen decennia is de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger op allerlei manieren veranderd. Veranderende zorgsystemen met hun regelgeving en protocollering dringen door tot in de spreekkamer en tot aan het (ziekenhuis)bed. De verregaande technologisering in de zorg verandert niet alleen diagnostiek en behandeling van ziekten, maar ook de relatie en communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Ook processen van democratisering werken door tot in de spreekkamer. Waar de arts vroeger de alwetende autoriteit was die besloot over de behandeling van de onwetende en passieve patiënt, is de patiënt steeds meer gesprekspartner geworden.

1-12-2016 - Iris Hartog, Eric van der Vet en Carmen Schuhmann
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De tijd van mijn leven

Ik begin met een persoonlijke noot. Na de dood van mijn vorige echtgenote, zomer 2011, zocht ik wekenlang naar woorden die uitdrukking konden geven aan wat ik de dag van haar crematie en asverstrooiing ervaren had: een geliefde die er niet meer is, die nergens meer is, niet tastbaar, niet voelbaar. Je stelt een vraag en de stilte krijgt een klank van pijn en gemis. Een gekoesterd lichaam werd een laagje as op een strooiweide. Het waaide. 's Avonds nog begon het te regenen. Wat doe je met die ervaring als je op generlei wijze voeling hebt met een of andere goddelijke of transcendente sfeer en ervan overtuigd bent dat de mens in eerste instantie materie is? In mijn werkzaamheden als filosoof verdedig ik al langer de stelling dat het lichaam onze primaire bron van zin- en betekenisgeving is. Spiritualiteit had altijd iets wazigs voor mij. Doorgaans werd of wordt dat spirituele in verband gebracht met louter geestelijke toestanden of met iets als de ziel. En dat kreeg dan vervolgens een immateriële, bovennatuurlijke, d.w.z. niet-lichamelijke invulling.

1-12-2016 - Marc Van den Bossche
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De toekomst van de GGz: van humanisering naar digibord en retour

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) heeft momenteel de opdracht zich om te vormen tot een circuit waarin kostbare klinische zorg plaatsmaakt voor ambulante, wijkgerichte zorg. Een circuit waarin men minder patiënten opneemt, of patiënten korter opgenomen houdt, zal naar verwachting goedkoper zijn. De context van de beoogde veranderingen bestaat uit meerdere domeinen. Eén daarvan is duidelijk een financiële: de kostenstijgingen in de GGz die de invoering van marktprincipes met zich meebracht dienden tot staan gebracht te worden. Een ander domein betreft de oprechte visie dat psychiatrische behandeling notie dient te nemen van herstelprincipes en humane zorg dient te realiseren, zo min mogelijk stigmatiserend, en zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving (Couwenbergh, Weeghel, e.a., 2014). Weer een ander domein gaat over een vraagstuk van de openbare orde, namelijk hoe de opvang van 'verwarde personen' beter kan worden geregeld ten behoeve van de openbare veiligheid. Dit laatste werd een politiek feit nadat een oud-minister op noodlottige wijze omkwam door toedoen van een persoon die naar grote waarschijnlijkheid handelde vanuit psychose (Hoekstra e.a., 2015). Het is de vraag in hoeverre er een werkbare synergie bestaat tussen deze domeinen. In dit artikel komt een beknopte reflectie aan de orde op de kostenstijgingen in de GGz, op historische verandermomenten in de GGz, en op de polemiek die nu ontstaat over de 'Nieuwe GGz'. De verdubbeling van de kosten: explosie of deel van een geheel?

1-12-2016 - Arjan W. Braam
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Eten van moeder aarde

2016 is 'International year of pulses', internationaal jaar van de peulvruchten. De organisatie voor voedsel en landbouw van de Verenigde Naties (FAO) vraagt daarmee onze aandacht en nieuwe waardering voor een oude bron van gezonde en duurzame voeding. Dat doel is voor een flink deel gekoppeld aan de afnemende reputatie van vlees. Wat een paar decennia terug alom werd gezien als het toppunt van goede en gezonde voeding ('Vlees mevrouw, u weet wel waarom') wordt nu steeds meer geassocieerd met ellende voor dieren, voor de aarde en zelfs voor onze gezondheid. De groeiende verzameling nieuwe alternatieven, al bestaand of nog in ontwikkeling, omvat onder meer plantaardige burgers, quorn, insecten en kweekvlees. Daarnaast is er dus het oude alternatief van de peulvruchten. Met peulvruchten bedoelt de FAO de droge zaden van vlinderbloemigen. Niet de groene peultjes, erwtjes en sperziebonen, want die gelden als groente, maar bruine en witte bonen, linzen, spliterwten, kikkererwten, en vele andere soorten gedroogde bonen. Sojabonen en pinda's zijn eigenlijk ook peulvruchten, maar die rekent de FAO tot de oliehoudende zaden.

1-12-2016 - Cor van der Weele
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gemopper en vooruitgang: de psychische zorg in een spagaat

Wie graag wil nadenken over de toekomst, wil mopperen over hoe het nu gaat, ideeën heeft over de classificatie van aandoeningen, of juist tegen classificatie is, of graag zijn of haar filosofische behoeften wil bevredigen - het maakt niet uit: in de psychische gezondheidszorg1 en de psychiatrie kun je echt je hart ophalen. Er is weinig consensus, wel veel betrokken mensen, waar inmiddels ook naast psychiaters, psychologen, verpleegkundigen of sociaal werkers ook (ex)cliënten of -patiënten en naastbetrokkenen toe worden gerekend. Zoveel onenigheid gaat helaas gepaard met een weinig vaste koers, een continue stroom voorstellen om de structuur van de sector te wijzigen en dat versterkt ook de 'slechte pers' die de sector aankleeft. In dit artikel mopper ik driftig mee, maar tegelijkertijd breek ik er ook een lans voor een positieve insteek. Het is niet waar dat er zich de afgelopen decennia geen vooruitgang heeft voorgedaan, alleen - en dat is wel een zwak punt - is dat niet zichtbaar in epidemiologische kerncijfers.

1-12-2016 - Jaap van der Stel
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

GGZ in Nederland

Forse bezuinigingen en stijgende bureaucratie in de GGZ blijven niet zonder gevolgen. De professional zit volgens velen in de knel. Hoe onder de toegenomen werkdruk naar eigen maatstaven nog goede zorg te bieden én deze volgens de geldende verzekeringsregels financieel vergoed te krijgen? Personen met complexe casuïstiek passen vaak niet in de gehanteerde systemen en moeten lang wachten op gespecialiseerde zorg. Laat staan dat professionals de ruimte hebben om bezig te zijn met het brede welzijn van de cliënten. 'Doelmatig failliet', zo noemde psychiater Jim van Os, het systeem van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland onlangs in een aflevering van Zembla (20 april 2016).

1-12-2016 - Richard Brons en Elise van Alphen
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Hinken op twee benen

In een reactie op het boek 'Goede GGZ!' van Delespaul e.a. (2016) pleit Ed van Hoorn (20106) niet alleen voor een bescheiden GGZ, een GGZ die zijn beperkingen kent, maar ook voor minder GGZ. De iatrogene schade als gevolg van geestelijke gezondheidszorg is in zijn ogen te groot en de remedie die Delespaul e.a. aandragen te klein om de 'Nieuwe GGZ' aan te merken als 'Goede GGZ'. Volgens Van Hoorn is het teveel oude wijn in nieuwe zakken. Ook ik ben beducht voor de medicalise-ring van persoonlijk leed (klinische en sociale iatrogenese), maar vooral voor het proces dat ertoe leidt dat mensen met een medisch verklaard probleem terechtkomen in aparte instituties (structurele iatrogenese). Om die reden verdiep ik me graag in de geestelijke gezondheidszorg op het Finse, Canadese en Australische platteland. Als de voorzieningen ver weg zijn moet je roeien met de riemen die je hebt. Een (gedwongen) opname in de GGZ is soms domweg niet mogelijk omdat een kliniek meer dan 300 kilometer ver weg ligt. Voorzieningen die er wel zijn bouwen voort op wat er is; de professional society is sterk afhankelijk van wat de civil society op de been kan brengen. Een scheiding tussen gezondheidszorg en welzijn is er niet, het is Primary Health Care dat de klok slaat.

1-12-2016 - Gert Schout
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Honger en ondervoeding: gebrek aan calorieën én aan respect

Colleen Tigges is directeur van EAT First!, een non-profit stichting die mythes wil bevechten over het milieu vooral in relatie tot landbouw. Zij schreef het boek A Field Ma-nual for the Green War' (2003) en beweert: Ideology means nothing to people who have no energy to power homes and businesses, no indoor plumbing, and who don't have enough to eat. These people will choose any opportunity to stop their children from starving - do they have any other choice? Ik zal hier betogen dat de opvatting 'honger maakt rauwe bonen zoet' juist één van de meest desastreuze vooroordelen over honger is. Want niets is minder waar. Honger kan zelfs een gevolg zijn van de weigering bepaalde voedingsmiddelen niet te eten, omdat die niet stroken met een specifieke voedingsstijl. Weigering is eigenlijk niet het goede woord; want die uitgesloten voedingsmiddelen worden vaak niet eens gezien als voedingsmiddelen. Caparros (2015) vertelt het verhaal van Talima uit Niger, die honger lijdt, omdat de sprinkhanen alle gierst hebben opgegeten. Ze zegt: Als het maar eetbaar is.... Ik wil alles eten als ik honger heb, ik eet echt alles'. Ondertussen doen de sprinkhanen zich tegoed aan de gierst, en bij Talima komt het niet eens op dat ze ook sprinkhanen zou kunnen eten.

1-12-2016 - Michiel Korthals
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kijken met open ogen zonder te zien

Zichtbaar te zijn was geen toeverlaat, het geziene borg niet, het visioen verbloemde de visie, perspectief trok als mist het gezichtsveld dicht, en toch wist je onophoudelijk dat je deel had aan wat je waarnam, je deelname was een mededeling, je bericht ontfermde zich, je aandacht was een zorg over gebrek eraan, je had geen verlangen dan te worden verzorgd door waar je acht op sloeg, je wilde het opmerkelijke eigenlijk opmerkzaam maken op je opmerkingsgave, je vereiste in feite dat de rivier je vervloeide, de wind je stilviel, het gras je neervlijde, het gebed je verhoorde, dat je dank was:

1-12-2016 - Over aandacht in de zorg en wachten met begrijpen
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1-12-2016 -
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Lezing gegeven op Waardenwerk Symposium ‘Vreedzaam Vechten en Waardig Strijden’

Potloden tegen kalasnikovs, pennen tegen machinegeweren, ze drukken de essentie uit waar het Nico Koning, mijn mede-auteur en mij om ging in De kunst van het vreedzaam vechten. In veel commentaren op de aanslagen in Parijs herkende ik onze centrale ideeën en begrippen. 'Wij vechten terug, maar wel op onze manier', luidde bijvoorbeeld de kop boven het redactionele commentaar van De Volkskrant. De pennen en potloden zijn onze wapens, was de boodschap. 'Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste middel om conflicten op te lossen'. Dit soort gevecht moet overal in de publieke ruimte plaats vinden. Wanneer ik het beeld van de mens als strijder in ons boek als uitgangspunt neem, hebben we het vooral over deze ruimte. Het gaat ons niet in de eerste plaats om een privé-moraal, maar om een publieke houding. Vergeleken met vroegere traditionele samenlevingen kent onze moderne maatschappij veel speelvelden, waar het vreedzaam vechten beoefend kan en moet worden.

1-12-2016 - Hans Achterhuis
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Macht en Vrijheid

In het verlengde van mijn boek 'Bezieling: filosofie van het georganiseerde leven' ga ik in dit artikel diep in op de belangrijke rol die macht speelt in organisaties. Hoe staat het met deze macht en hoe verhoudt macht zich tot menselijke vrijheid? Deze vragen spelen een hoofdrol in al het filosofische werk van Hannah Arendt. In haar boek 'The origins of totalitarianism’ beschrijft zij het zijn van mensheid als een interpersoonlijke status die wij elkaar garanderen in de publieke ruimte en die gekarakteriseerd wordt door kwaliteiten van pluraliteit en kwetsbaarheid. Dat staat diametraal tegenover een totalitaire wereld waarin allen en alles zich onder een enkele visie moet voegen. ‘Totalitarian rule is driven by mercilessly executed “supra-human”, “objective laws”, that is, total ideologies which can purport to explain everything and every occurrence by deducing them from a single premise, and which replace and destroy all social relations’. (Totalitarianism and Evil: Lars Rensmann in H.A. Key Concepts edited by Patrick Hayden)

1-12-2016 - Adriaan Bekman
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Mens en reflectie

In 1943 publiceerde Johan Huizinga een korte verhandeling onder de titel 'Over vormverandering der geschiedenis’ - een getuigenis over zijn groeiende pessimisme over wat hij ziet als de dreigende ontmanteling en verwoesting van de Europese normen en cultuur. Hoe actueel. Huizinga stelt dat je veel over een tijd kunt zeggen door te kijken naar hoe men zijn geschiedenis schrijft - de vorm en verbeeldingskracht waarmee die tot stand komt. Geschiedenis is, stelt Huizinga, de geestelijke vorm, waarin een cultuur 'zich rekenschap geeft van haar verleden'. Het belangrijkste doel van geschiedenis is om licht te werpen op en duidelijkheid te krijgen over het heden. In elke periode beslist een gemeenschap wat men als de voornaamste normen ziet, zoekt men naar die waarden in het eigen verleden, en maakt men daar met verbeeldingskracht een verhaal van dat zin en betekenis verleent aan het hier en nu. Geschiedenis is daarmee een ethische zoektocht.

1-12-2016 -
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Mensenrechten als meewind?

Begin 2016 publiceerden de psychiaters De-lespaul en Van Os, samen met drie collega's, het uitdagende boek 'Goede GGZ!', waarin zij een tamelijk radicale koerswijziging voor het brede veld van de geestelijke gezondheidszorg bepleiten.2 Wij vinden dat deze prikkelende publicatie veel behartenswaardige voorstellen voor verbeteringen bevat, die in brede kring zou moeten worden besproken, al blijkt uit andere artikelen in dit tijdschrift dat lang niet iedereen daar zo over denkt. Wat in ieder geval in het debat over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg op het spel staat is het eigentijdse vormgeven van een humane, persoonsgerichte en toegankelijke zorg voor vaak kwetsbare mensen. Zo abstract geformuleerd, zal dat voornemen op weinig bezwaren stuiten. Maar wie doordenkt weet dat het adequaat omgaan met al die verschillende vormen van ‘de weerbarstige geestesziekte’ ingewikkeld en controversieel is.3 Dat niet alleen: de solidariteit met psychisch lijdende medemensen staat regelmatig onder druk, bijvoorbeeld omdat gewelddadige incidenten met psychiatrische patiënten in het opgewonden medialandschap breed worden uitgemeten. In ieder geval is het politieke en maatschappelijke draagvlak voor een 'goede ggz' geen vanzelfsprekend gegeven. Het beleidsterrein is allesbehalve een stil en stabiel domein, het is eerder een strijdperk, dat om assertieve patiënten en mondige professionals vraagt.

1-12-2016 - Pieter Ippel en Gerco Blok
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Muzische Professionalisering

Wat kan 'Muzische Professionalisering' bijdragen aan de praktijk van de toekomstig docent en opleider in de context van onderwijsvernieuwing? In het rapport Onderwijs 20321, in de dynamiek rond de 21th century skills2 en in de hernieuwde aandacht voor het begrip Bildung in het onderwijs komen drie kwaliteiten van toekomstige professionals telkens terug: samenwerken over de grenzen van disciplines heen, een onderzoekende houding en nieuwsgierigheid en creativiteit. Hoe gaat de huidig en toekomstig docent daar richting aan geven? Bart van Rosmalen nodigt in dit artikel drie stemmen uit om in het handelen van de professional meer van zich te laten horen: de stem van het 'wij' van een gezamenlijke praktijk (Voice of the Practice), de stem van een onderzoekende houding (Voice of In-quiry) en de stem van de kunstenaar (Voice of the Artist). Met deze drie stemmen verbindt van Rosmalen zijn eerder dit jaar verschenen proefschrift Muzische Professionalisering (2016) met de beoogde transitie in de praktijk van onderwijs en opleiden. Dit artikel is een ingekorte bewerking van de intree-rede gehouden door Bart van Rosmalen ter gelegenheid van de officiële installatie van het lectoraat Kunst en Professionalisering van HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

1-12-2016 - Bart van Rosmalen
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Naïef optimist of blijven bij een GGZ met gebonden handen?

In 'Participatie en Herstel' verscheen in het juni nummer een beoordeling van de Nieuwe GGZ beweging door Ed van Hoorn met een aanvullend editoriaal en congresbespreking van Jos Dröes. De Nieuwe GGZ streeft naar een GGZ die beter in staat is om mensen te helpen. Ze voert hiertoe een maatschappelijke discussie over gewenste innovaties in de GGZ. En overigens, de term 'innovatie' heeft minder betrekking op de nieuwe ideeën (velen zijn al decennia bekend) maar om de (radicale) implementatie van deze ideeën. De Nieuwe GGZ heeft enkel oplossingen die we samen met elkaar bedenken en in praktijk brengen. Met betrekking tot deze discussie vormen de bijdragen in dit tijdschrift van Van Hoorn en Dröes waardevolle aanvullingen in de meningsvorming en de maatschappelijke discussie rond innovatie in de GGZ. En in de strategie om deze innovatie in de praktijk te brengen.

1-12-2016 - Philippe Delespaul, Michael Milo, Wilma Boevink en Jim van Os
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Nieuwe kleren voor de GGZ

Al jaren is er sprake van onbehagen in de GGZ. Voor wie het wil weten is er veel wat niet goed gaat. Er is te veel aanbodsturing, grote onvrede met de uitkomsten, de iatrogene schade is te groot. En ook: de sector eet een steeds groter deel van het BNP op. De oplossingen die politiek, beleid en management voor dit probleem bedenken bevinden zich steeds binnen dezelfde parameters. De basisgedachte daarbij is dat de GGZ in de kern inhoudelijk op het goede spoor zit en eigenlijk heel toekomstbestendig is ('wij doen al lang aan vraagsturing'). Er hoeft slechts hier wat bij en daar wat af, een paar verschuivingen in de subsystemen, geld er bij en klaar is Kees. Voorstellen die in de praktijk weinig zoden aan de dijk zetten en het onbehagen niet wegnemen. Voor de persoon die te maken krijgt met de GGZ is er de laatste jaren dan ook merkwaardig weinig veranderd. We hebben nog steeds de meeste bedden, we zijn nog steeds kampioen dwang en drang. De DSM ligt nog altijd op tafel en in de praktijk geldt als het er op aan komt de dokterslogica: diagnosticeren en pillen voorschrijven. En dat in steeds grotere hoeveelheden (cf. de depressie-epidemie). Je zou dus kunnen zeggen dat de sector, de zeldzame uitzonderingen niet te na gesproken, in de kern buitengewoon weerbarstig en veranderingsonwillig of -unfahig is. Er zit ergens een wand waar alle pogingen om te vernieuwen op stuk lopen. En nu dus een nieuwe poging, door Van Os c.s.2 gepresenteerd als een disruptief model. Wat het volgens mij niet is.

1-12-2016 - Ed van Hoorn
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Normatieve en reflectieve professionalisering

De afgelopen jaren heeft in het Onderzoeksnetwerk Normatieve Professionalisering onder de bezielende leiding van Harry Kunneman en Hans van Ewijk een bezinning plaatsgevonden op funderende teksten voor de traditie van normatieve professionalisering. Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van de bespreking van enkele teksten van Donald Schön over de reflectieve praktijkwerker. Het is niet moeilijk aan te tonen dat het gedachtegoed van Schön een belangrijke inspiratiebron is geweest en gebleven voor normatieve professionalisering; tegelijk blijft het concept van de reflectieve praktijkwerker een belangrijke uitdaging om met name de pragmatische aspecten van professionele praktijken volledig recht te doen.

1-12-2016 - Ed de Jonge
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Professional performance van artsen: werken vanuit medemenselijkheid

Wat kenmerkt een goede arts, en wat is er nodig om studenten en co-assistenten tot goede artsen op te leiden? Sinds 2010 leidt Kiki Lombarts de onderzoeksgroep 'Professional Performance' in het AMC, die zich met deze vragen bezighoudt. De onderzoeksgroep richt zich op het goed (kunnen) functioneren van medisch specialisten, zowel in hun rol van arts als opleider. In het onderzoek wordt geprobeerd de relatie tussen de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleiding en patiëntenzorg beter te begrijpen, en via evaluatiesystemen bij te dragen aan evidence based kwaliteitszorg van opleiding en patiëntenzorg. In 2014 werd Lombarts benoemd tot hoogleraar 'professional performance' aan de Universiteit van Amsterdam, en sprak zij haar oratie uit met de titel 'Professional performance van artsen: tussen tijd en technologie'. In haar oratie bespreekt zij drie pijlers van 'professional performance':

1-12-2016 - Eric van der Vet en Iris Hartog
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Recensie

Stolk, V (2015). Tussen Autonomie en Humaniteit. in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en goed 19) In september 2015 promoveerde historicus Vincent Stolk aan de Universiteit voor Humanistiek met een proefschrift over de historische relaties tussen levensbeschouwelijk humanisme en de pedagogiek in Nederland. Dat is een belangwekkend, maar tot dusverre nog maar weinig betreden terrein; zowel nationaal als internationaal staat de historiografie van vrijdenkers en/of humanisten in relatie tot opvoeding en onderwijs nog steeds in de kinderschoenen (Mooij 1998; Visser 1998, 2005). De studie van Stolk voorziet dus duidelijk in een behoefte, maar de vraag is natuurlijk of met een enkele dissertatie inderdaad alle leemten gevuld zijn.

1-12-2016 - Alderik Visser
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Voor u ligt een dik winternummer van Waardenwerk, dat een rijk palet aan artikelen en beschouwingen biedt, passend bij deze contemplatieve periode in het jaar. Voor wij daar nader op ingaan, informeren we u eerst over de nieuwe inbedding van Waardenwerk in het gelijknamige gezelschap. Zoals ons colofon vermeldt, wordt dit tijdschrift gepubliceerd onder auspiciën van de Stichting Waardenwerk. Tot voor kort was dit de enige activiteit van deze stichting. Het afgelopen jaar zijn daar andere activiteiten bij gekomen, in het bijzonder het organiseren van congressen en symposia en het starten en ondersteunen van 'werkplaatsen' waarin gedurende een afgebakende periode een waardenwerk-thema wordt uitgediept, uitmondend in een concrete activiteit, zoals een gemeenschappelijke publicatie, een studiemiddag of een cursusaanbod. Bovendien is er een website gemaakt waarop informatie over alle waardenwerk-activiteiten en over verwante initiatieven te vinden is (www.waardenwerk.nl). De Stichting Waardenwerk is de rechtspersoon die uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze activiteiten. Maar ze worden bedacht en vrijwillig uitgevoerd door professionals die samen het Gezelschap Waardenwerk vormen.

1-12-2016 - Harry Kunneman en Richard Brons
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vreedzaam vechten en waardig strijden

De spanningen en conflicten in onze maatschappij vragen meer dan alleen maar dialogisch communiceren. De verschillen en tegenstellingen zijn te groot daarvoor. Open gesprekken met hoop op consensus kunnen geen recht doen aan de felheid van niet op te heffen tegenspraak. Tegenstellingen in visies en belangen laten zich niet zo maar inkapselen in ontmoetingen en open gesprekken. Vechtende partijen zullen hun gevechten willen voeren, waar het om gaat is hoe die gevechten worden gevoerd. Ik heb in 2015 een boek gepubliceerd over het politieke handelen van Mandela.1 Om dat handelen goed te begrijpen moest ik een onderscheid maken tussen vechten en verbinden. Voor Mandela gold: 'verbinden als regel, vechten als het moest, maar ook herstellen als dat kon'. Na afronding van het boek was ik al van plan om op onderzoek te gaan naar de wijze waarop mensen in onze maatschappij verbinden, vechten en herstellen, maar voelde me gedwongen enkele belangrijke begrippen daarbij mee te nemen. Allereerst publiceerden Hans Achterhuis en Nico Koning eind 2014 hun boek 'de kunst van het vreedzaam vechten'.2 Als we inzicht willen krijgen in het vechten van mensen in onze maatschappij, dan zullen we volgens Achterhuis en Koning

1-12-2016 - Martin Hetebrij
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Waarde-ervaringen van zorgverleners in patiëntencontacten

Zorgverleners werken zowel vanuit hun professionele standaarden met de nadruk op evidence en generaliseerbaarheid als ook vanuit hun unieke persoonlijke ervaring. In dit artikel belicht ik hun ervaringen die verbonden zijn met waarden. Ik laat zien dat zorgverleners in de contacten met hun patiënten waarde-ervaringen verkrijgen als zij ervoor ontvankelijk (willen) zijn. Door hun ontvankelijkheid te erkennen opent zich voor hen het gebied van betekenis en zin. Dit is voor henzelf van groot belang. Het voedt bovendien hun intrinsieke motivatie en leidt ertoe dat standaarden in de zorg individueel, verantwoordelijk en menswaardig gehanteerd kunnen worden.

1-12-2016 - Dr. Beate Giebner
Editie 6667 - 2016
Waardenwerk
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website