Magazine Logo

Er zijn 10 resultaten voor:

Placeholder image

Antiek & Curiosa

Oorspronkelijke titel. Hospitalism. A follow-up report on Investigation described in Volume 1, 1945 (1946). Dit artikel verscheen eerder in Psycho Analytic Study of the Child (PASC) 2 (1946). 113-117 en is een vervolg op het onderzoek beschreven in PASC Jaargang 1, 1945. (Copyright. Yale University Press.)

1-6-2003 - René A. Spitz, M.D
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bladeren

Een portret van een Engelstalig tijdschrift op het gebied van ouderschap en ouderbegeleiding Parenting - Science and Practice Onafhankelijk tijdschrift, uitgegeven door Lawrence Erlbaum Associates, 10 Industrial Ave., Mahwah NJ 07430-2262, USA. Verschijnt viermaal per jaar, totaal ongeveer 450 pp. exclusief advertenties. Prijs particulier abonnement: $50 ($80 in Europa). Voor meer informatie en samenvattingen van artikelen: www.parentingscienceandpractice.com Dit tijdschrift, gewijd aan de wetenschap en de praktijk van ouderschap, startte in 2001 en is het jongere zusje dat in de Inleiding tot dit nummer werd genoemd. De redactie ontving het allereerste nummer ter inzage toegezonden, en het vierde nummer van 2002. Hoewel het colofon ook maatschappelijk werkers tot de doelgroep van Parenting rekent, gaat het in deze twee nummers nergens over het vak ouderbegeleiding. Parenting is namelijk een geleerd zusje. Op het continuüm van concrete praktijk naar abstracte theorie bevindt het zich aan het andere uiteinde. Maar er is nu dus ook op academisch niveau wél belangstelling voor ouderschap. De hoofdredacteur, Marc H. Bornstein, was ook hoofdredacteur van het ‘Handbook of Parenting’ dat in 1995 uitkwam: vier delen vol zeer gedegen artikelen over talloze facetten van (vooral problematisch) ouderschap.

1-6-2003 - Alice van der Pas
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Depressieve ouders: hoe hanteren hun kinderen de mogelijke tekorten in de opvoeding

Een aantal empirische studies wordt besproken, waarin werd gekeken naar de ontwikkeling van kinderen van depressieve ouders (of ouders met sombere buien). In die studies werd speciaal gelet op de copingstijl die deze kinderen hanteren om eventuele tekorten in de opvoeding, of andere vormen van stress ten gevolge van de depressieve buien van de ouder, op te vangen. Het blijkt dat kinderen van klinisch depressieve ouders meer profijt hebben van een copingstijl die is gericht op aanpassing aan de situatie dan wanneer ze de stemming van de ouder proberen te verbeteren. Uit onderzoek in gewone gezinnen (bij ouders met sombere buien) blijkt dat jongens meer baat hebben bij een meer afstandelijke coping en meisjes bij een meer prosociale houding. In de laatste paragraaf wordt nagedacht over de betekenis die de resultaten van deze studies kunnen hebben voor hulpverlening aan gezinnen met een depressieve ouder. Dr. Mirjam W.E. Lambermon heeft een privé-praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie. De dieren besloten middenin het bos een feest te geven. Tegen de somberheid, zeiden ze. Voor de krekel. Iedereen kwam en bracht een cadeau voor de krekel mee, alsof hij jarig was. (...) De dieren waren heel vrolijk. Dat hadden ze afgesproken. (...) Af en toe ging er gejuich op, zomaar, zonder reden. (...) Wat een feest dacht iedereen. (...) Alleen de krekel zat stil op zijn stoel aan de tafel. Af en toe rolde er een traan langs zijn wang. Maar niemand keek naar hem. (Uit: Toon Tellegen (1999), De genezing van de krekel)

1-6-2003 - Mirjam Lambermon
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Clinicai Studies in Infant Mental Health Kortdurende crisisinterventie: twee praktijkvoorbeelden We geven twee praktijkvoorbeelden van crisisinterventie bij ouders met een baby, waarbij door omstandigheden het aantal sessies beperkt is. Toevallig bestaan tussen beide gevallen bepaalde overeenkomsten. De baby’s, Neil en Gretchen, zijn beiden bijna vier maanden oud. Beide moeders zijn depressief en hun depressie heeft te maken met het verlies van een dierbare voorafgaand aan de geboorte van de baby. Bij Neils moeder wordt het eerdere verdriet versterkt doordat kort na de bevalling haar baarmoeder verwijderd is. Tot slot staan beide gezinnen op het punt om naar een ander deel van het land te verhuizen, en zijn er daardoor niet meer dan drie sessies mogelijk. Terwijl de therapeut reageert op de crisis, zien we al bij de eerste sessie dat in beide gezinnen spoken uit het verleden van de ouders de kinderkamer zijn binnengedrongen. Deze verhinderen - of dreigen te verhinderen - dat de ouders een band met de baby vormen. Dat het verleden van de ouders zich herhaalt in het heden is een onderwerp dat we elders1 uitvoerig aan de orde stellen. In de daar besproken praktijkvoorbeelden hebben zich spoken in de kinderkamer gevestigd en zitten de ouders vast in een pathologisch conflict met hun baby van een dusdanige omvang dat een intensieve behandeling van vele maanden nodig is om de spoken te verjagen en de baby uit de ouderlijke neurose te bevrijden. Of spoken de overhand krijgen en de baby in gevaar brengen, hangt tot op zekere hoogte af van de weerstand die ouders kunnen bieden: of ze het ‘spook’ kunnen zien als iets vreemds, iets wat hun plezier in hun kind verstoort, en of ze hulp kunnen vragen om de indringer uit hun leven te bannen. Als ze in onze spreekkamer komen, kunnen ze misschien het spook nog niet benoemen - daarbij hebben ze onze professionele hulp nodig. Maar als ouderparen zeggen ‘Er is iets mis, er gebeurt iets wat we niet willen’ wanneer ze naar ons toe komen, is dat een gunstig teken.

1-6-2003 - Selma Fraiberg, Vivian Shapiro, Vicki Bennett, Jeree Pawl
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

ANTIEK & CURIOSA René A. Spitz, Hospitalisme VAN DE REDACTIE ARTIKELEN William R. Beardslee en Harriet L. MacMillan, Preventieve interventie voor kinderen van ouders met een depressie. Een praktijkvoorbeeld Frank Ainsworth, Zonder beschuldiging werken met gezinnen van kinderen en adolescenten in residentiële zorg Leon Kuczynski, Socialisatiedoelen en moeder-kindinteractie: strategieën voor gehoorzaamheid op lange en korte termijn Edward R. Shapiro, Over nieuwsgierigheid: de vorming van intrapsychische en interpersoonlijke grenzen binnen het gezin RUBRIEKEN Onderzoek onderzocht Mirjam Lambermon, Depressieve ouders: hoe hanteren hun kinderen de mogelijke tekorten in de opvoeding Het werk van Selma Fraiberg S. Fraiberg, V. Shapiro, V. Bennett, J. Pawl, Kortdurende crisisinterventie: twee praktijkvoorbeelden Bladeren Portret van het tijdschrift Parenting - Science and Practice, gewijd aan de wetenschap en de praktijk van ouderschap

1-6-2003 -
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Over nieuwsgierigheid: de vorming van intrapsychische en interpersoonlijke grenzen binnen het gezin

Oorspronkelijke titel: On Curiosity: Intrapsychic and Interpersonal Boudary Formation in Family Life. Het artikel verscheen eerder in International Journal of Family Psychiatry (1982) 3,1: 69-89. Dr. Shapiro was in 1982 als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, en tevens directeur van het Adolescent and Family Treatment and Study Center, McLean Hospital, Belmont, Massachusetts. De auteur dankt dr. Michael Robbins, dr. Judith Freedman, dr. Jonathan Kolb, dr. Cynthia Kettyle, dr. David Berkowitz en dr. Leon Shapiro voor hun nuttige commentaar op een eerder concept van dit artikel. Een bewerking van dit artikel is in augustus 1980 gepresenteerd op het Zevende Internationale Congres voor Groepspsychotherapie in Kopenhagen. In mijn onderzoek en klinisch werk met gezinnen komt één eigenschap bij uitstek naar voren als kenmerk van een gezonde psyche. Het ontbreken daarvan in pathologische gezinnen heeft verstrekkende gevolgen; het cultiveren ervan als element van een behandeling is cruciaal, en de redenen waarom het zich ontwikkelt, of niet, zijn verbijsterend ingewikkeld. Dit kenmerk is interpersoonlijke nieuwsgierigheid.

1-6-2003 - Edward R. Shapiro, MD
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Preventieve interventie voor kinderen van ouders met een depressie

Een praktijkvoorbeeld Oorspronkelijke titel: Preventive Intervention with the Children of Depressed Parents. A case study (1993). Dit artikel verscheen eerder in Psychoanalytic Study of the Child 48: 249-276. (Copyright: Yale University Press.) William Beardslee is als psychiater verbonden aan het Judge Baker Children’s Center en ontving voor dit onderzoek een financiële bijdrage van de William T. Grant Foundation. Harriet MacMillan was tijdelijk als staflid verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de Faculteit Geneeskunde, Harvard, en werd bij het schrijven van dit artikel financieel gesteund door de Ontario Mental Health Foundation. De auteurs danken dr. A. Kris voor zijn hulp bij de totstandkoming van het artikel en dr. P Grace voor het taxeren van gezinnen. Kinderen van ouders met een depressieve stoornis lopen een aanzienlijk risico op emotionele schade. Toch is er weinig bekend over interventiestrategieën om het ontstaan daarvan bij kinderen te voorkomen. In dit artikel wordt een preventieve benadering besproken voor ouders om zelf hun kinderen te helpen omgaan met stemmingsstoornissen van de ouders. Een praktijkvoorbeeld laat zien dat deze gezinsinter-ventie verenigbaar is met een psychoanalytisch gerichte behandeling van de ouder. Belangrijke aspecten ervan zijn ook dat bij de kinderen het begrip van zichzelf en hun veerkracht worden versterkt. Depressieve stoornissen bij volwassenen komen veel voor en gaan samen met ernstige beperkingen. Het Amerikaanse Nationaal Instituut voor de Geestelijke Gezondheidszorg schat dat een kwart van alle Amerikanen op enig moment in hun leven depressief is (Lobel & Hirschfeld, 1984). Velen van hen zijn ouders. Weismann e.a. (1987) schatten dat 8 procent van alle moeders depressief is. Kinderen van ouders met een depressieve stoornis lopen een veel groter risico om in de puberteit emotionele en gedragsproblemen te krijgen dan leeftijdgenoten uit gezinnen zonder een depressieve ouder (Downey & Coyne, 1990; Beardslee & Wheelock, 1994). In dit artikel bespreken we een preventieve interventie bij een gezin waar de moeder aan een langdurige ernstige depressie leed. Met preventieve interventie wordt bedoeld dat het doel is het gezin te helpen om het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen bij de kinderen te voorkomen en hun veerkracht te vergroten. Een psychoanalytische invalshoek was essentieel bij het ontwikkelen van de interventie en bij het behandelen van dit gezin. Het praktijkvoorbeeld laat zien dat de gezinsbenadering verenigbaar is met een psychoanalytisch gerichte behandeling.

1-6-2003 - William R. Beardslee en Harriet L. MacMillan
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Socialisatiedoelen en moeder-kindinteractie: strategieën voor gehoorzaamheid op lange en korte termijn

Oorspronkelijke titel: Socialization Goals and Mother-Child Interaction: Strategies for LongTerm and Short-Term Compliance. Dit artikel is eerder verschenen in Developmental Psychology 20, 6: 1061-1073. (Copyright 1984: American Psychological Association, APA). De APA is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertaling. Het origineel en de vertaling mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder daarvoor vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan de APA. Leon Kuczynski is verbonden aan het Laboratorium voor Ontwikkelingspsychologie, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre ouders hun keuze voor bepaalde disciplinaire technieken laten bepalen door situatiegebonden socialisatiedoelen. De hypothese was dat ouders bij voorkeur met het kind praten wanneer ze gehoorzaamheid op lange termijn ten doel hebben en dat ze machtsmiddelen gebruiken bij doelen op korte termijn. Vierenzestig moeders en hun 4-jarige kinderen deden mee aan een experiment waarin de moeders hun kinderen een eentonige taak moesten laten uitvoeren. Het beeld dat de moeders hadden van hun doelen werd experimenteel gevarieerd en het effect van hun beeld op hun latere interactie werd gemeten. Moeders die een lange-termijndoel voor ogen hadden, gedroegen zich voorafgaand aan de taak méér zorgend en gebruikten méér uitleg en complimentjes dan moeders met korte termijndoelen. Machtsuitoefening werd vaker gebruikt bij jongens dan bij meisjes. Kinderen van wie de moeders een lange termijndoel nastreefden, waren gehoorzamer en minder negatief dan kinderen in de situatie van korte-termijndoelen. De onderzoeksresultaten worden besproken in termen van een cognitief model voor ouderlijk functioneren.

1-6-2003 - Leon Kuczynski
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van de redactie

De wens van de redactie om de lezers van dit tijdschrift in contact te brengen met buitenlandse publicaties over ouderschap en ouderbegeleiding resulteerde vorig jaar in het eerste zogenaamde /-nummer. De / staat voor ‘internationaal’. Op initiatief van de uitgever en tot vreugde van de redactie is het /-nummer vanaf dit jaar een vast onderdeel van het abonnement op Ouderschap & Ouderbegeleiding. Hieronder een overzicht van de inhoud van dit nummer en een antwoord op kritische brieven die wij ontvingen naar aanleiding van het eerste nummer Depressie bij ouders lijkt een rode draad in dit nummer. Des te fascinerender zijn de verschillen in de ideeën daarover en de benadering ervan in de verschillende bijdragen.

1-6-2003 - Alice van der Pas
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Zonder beschuldiging werken met gezinnen van kinderen en adolescenten in residentiële zorg

Oorspronkelijke titel: A “No Blame” Approach to Work with Families of Children and Adolescents in Residential Care (1991). Het artikel is eerder verschenen in Child & Youth Care Forum, 20 (5): 301-311. (Copyright: Kluwer Academic/Plenum Publishers.) Frank Ainsworth was in 1991 verbonden aan de Edith Cowan University in Australië. Samenvatting Dit artikel beschrijft een aanpak in het werken met gezinnen die ontwikkeld is in een innoverend residentieel leer- en leefprogramma voor jongens en meisjes van 14 tot 17 jaar met gedragsproblemen. Het werken met de ouders vormt een integraal onderdeel van een programma, dat het in stand houden van de band tussen de jongeren en hun gezinnen benadrukt, evenals het verbeteren van de gezinsrelaties, voortzetting van de verantwoordelijkheden van het gezin en herstel van het ouderlijk gezag. Het doel is niet per se terugkeer van de jongere naar huis. In de afgelopen jaren is er weer aandacht voor het belang van het werken met de gezinnen van kinderen en adolescenten in residentiële settings (Ainsworth & Hansen, 1986; Garland, 1987; Jens-on & Whittaker, 1988; Burford & Casson, 1989; Kelsall & McCullough, 1989). Binnen deze sector van de hulpverlening heeft een accentverschuiving plaatsgevonden, waardoor er meer aandacht is voor het welzijn van het gezin en niet meer uitsluitend voor het kind (Maier, 1986). Deze verschuiving onderstreept erkenning voor het feit dat de biologische ouders belangrijk blijven ook voor kinderen in de residentiële zorg.

1-6-2003 - Frank Ainsworth
Editie 2 - 2003
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website