Magazine Logo

Er zijn 14 resultaten voor:

Placeholder image

De ouderbegeleidendepositie bewaken wanneer een kind in gevaar verkeert

Noot van de redactie: Deze lezing sprak Vivian Shapiro uit op 14 februari 2006 te Amersfoort in het kader van de Lekkerkerker Lecture 2006. De oorspronkelijke tekst is, met toestemming van de auteur, licht ingekort. Videobeelden die werden getoond worden in de tekst beschreven. Mijn allereerste baan was op een medisch opvoedkundig bureau, en op de eerste werkdag werd ik ontvangen door een ervaren en wijze vrouw die begon met: ‘Ik verwacht niet van je dat je iemand verandert of repareert. Ik verwacht wel dat je ouders helpt om zo goed te functioneren als in hun macht is’. Het was een goede raad: ik moest bescheiden zijn over mijn rol als ouderbege-leider. Het is een bijzonder genoegen om vele jaren later hier te zijn en ik dank Alice van der Pas dat ze me heeft uitgenodigd. Ik heb het genoegen haar al langer te kennen, en ik bewonder haar werk als onderzoeker, auteur, docent en therapeut. Zij heeft onderkend dat, hoewel ouderschap van fundamenteel belang is bij de zorg voor kinderen, er weinig onderzoek naar is gedaan, en dat behandelaars onvoldoende aandacht hebben gehad voor de vele en velerlei omgevingsfactoren die de taak van ouders beïnvloeden. In haar boek A Serious Case of Neglect: The Parental Experien-ce of Child Rearing biedt dr. van der Pas een complex model van de dynamiek van ouderschap, en haar visie dat naast een rijkdom aan onderzoek naar de ontwikkeling van het kind, het onderzoek naar de ontwikkeling van ouderschap ernstig verwaarloosd is. Deze nalatigheid heeft ons therapeutisch werk met ouders en kinderen verzwakt. We weten te weinig van de subjectieve beleving van ouders van het vader-zijn of moeder-zijn, en of ze er klaar voor zijn.

1-10-2006 - Vivian B. Shapiro
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

VAN DE REDACTIE KOLOM Bert Krapels, Concurrentie THEMA 1: VIVIAN SHAPIRO: “OUDERS LAAT JE NOOIT ALLEEN AANMODDEREN!” Alice van der Pas, Inleiding op het thema Vivian Shapiro, De ouderbegeleidendepositie bewaken wanneer een kind in gevaar is Vivian Shapiro, Ouders laatje nooit alleen aanmodderen RUBRIEK Surf & Zap Alice van der Pas, Wie profiteert van nieuwe kindersyndromen? THEMA 2: PRIVACY ALS EXCUUS Ineke Huibregtsen, Inleiding op het thema Myra Termeulen, Privacy - een excuus om niet in te grijpen? Pierre Mehlkopf & Sonja Troisfontaine, Over kind, ouders, hulpverlening en privacy RUBRIEK Tussen Scylla en Charybdis Herman Baartman, Zorg voor veiligheid van kinderen en de menselijke factor LITERATUUR Essay Alice van der Pas, Het toneelstuk dat 'goede ouder heet Recensies Martine Delfos, Asperger in meervoud. Autisme en haar randgebieden B.Myles e.a., Het Aspergersyndroom. Praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemen Herman Baartman & Mariëtte Bruning, Van je familie moetje het hebben. Nieuwe perpspectieven in de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht H.Bos, Parenting inplanned lesbian families Alice van der Pas, Eert uw Vaders en Moeders — Opvoedproblemen nader verklaard. Deel 3 Handboek Methodische Ouderbegeleiding Lieve Vanhee e.a., Kansarmoede en opvoeding: wat de ouders erover denken J. Strijker, Pleegzorg: overzicht van wetenschappelijk onderzoek Lies Punselie, Voor een pleegkind met recht een toekomst - Een studie naar de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing Notabene

1-10-2006 -
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kolom - Concurrentie

Ik weet het: er gaat altijd wel iets fout als je als grote hulpverleningsinstelling veel hulp verleent. Ouders, maar ook wij ouderbegeleiders, moeten woekeren met de mogelijkheden en beperkingen van dergelijke grote instellingen.

1-10-2006 - Bert Krapels
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - Essay - Het toneelstuk dat 'Goede Ouder’ heet

In het volgende romanfragment vertelt Sheba over een bezoek bij haar moeder, kort na de dood van vader Ronald. Ze proberen aardig te zijn tegen elkaar, maar het gesprek stokt. Dan snijdt moeder een ook voor Sheba pijnlijk onderwerp aan: dat je aardiger bent tegen je kinderen met een andere volwassene in de buurt dan wanneer je met ze alleen bent. ... After a while, Mrs. Taylorput her fork down andsaid: ‘Oh dear, this isnt much fun, is it?’ Sheba began to protest, but Mrs. Taylor shook her head. No, it was a fact, she said. Even when Ronald had been alive, she had always found it harder to get along with her children when he wasnt there. It was so much easier being aparent when one was performing for another adult. Sheba was terribly shocked by this at the time. ‘You mean, ’she said to her mother, ‘you were only ever nice to me to show off to Daddy?’ But since her own daughter became a teenager, she says she had become increasingly sympathetic to the point that Mrs. Taylor was trying to make. Dealing with her daughter is never easy, but it’s pretty much impossible without the motivation of an audience. If there’s no one about to witness her patience and kindness, she finds herself too weary to tackle Polly’s sullen mystery: I sit there, ’ she says, ‘summoning up the energy to make some jolly assay at communication and then I just slump, thinking, Bugger it. Let her stew.’... (Zoe Heller, 2004, Notes on a scandal). ‘Publiek’ helpt om de lieve ouder uit te hangen, merkte mevrouw Taylor — werkt het inderdaad zo? En werkt het bij elke ouder zo — of bij sommigen juist andersom? Het heeft natuurlijk iets gênants: dat je een soort toneelstukje van goed ouderschap opvoert en dat ook het kind er intuint; anderzijds klinkt het ook heel invoelbaar. Vermoedelijk speelt het publiekeffect zelfs heel vaak op enigerlei manier een rol, en niet alleen op straat, bij de Konmar of met bezoek, maar juist tegenover de mede-ouder.

1-10-2006 - Alice van der Pas
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - nota bene

Barnett, J.E. (2006). Evaluating ‘Baby Think It Over’ infant stimulators: a comparison group study. Adolescence 41,61: 103-110. Gaan tieners verstandiger om met seks als ze in het kader van voorlichting ook nog drie dagen voor een mechanische baby hebben gezorgd? Docenten, ouders en zijzelf denken van wel, maar een aantoonbaar effect op denken en praten over, of omgang met seks werd niet gevonden. Barnett verwacht dat een baby met méér mogelijkheden, plus een langere proefperiode, dagboek bijhouden, en klassegesprekken méér effect heeft. (Meer ‘think it over’dus. Let wel: dit waren geen tieners met een verstandelijke handicap. Bij hen zal het effect gering blijven omdat juist ‘think it over’ zo moeilijk is.) Blome, WW. & S. Steib (2004). Whatever the problem, the answer is ‘evidence based’ — or is it? Child Welfare 83,6: 611-615.

1-10-2006 -
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - Recensies

Recensies

1-10-2006 -
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouders laatje nooit alleen aanmodderen

Vraag &antwoord over hoe, wanneer en waartoe al die inspanning voor ouders Samenvatting De eerste vraag aan mevrouw Shapiro was natuurlijk: ‘Hoe durft u heel rustig met ouders te werken terwijl een kind zo ernstig wordt verwaarloosd!’ Daarna volgden de vragen over wie je uitnodigt, wel of geen huisbezoek, en dergelijke. Intussen kwamen er meer spontane vragen uit de zaal, en nog spontanere antwoorden van mevrouw Shapiro. De discussie verdiepte zich tot de vraag watje eigenlijk wilt met ouders, en tenslotte de kritische vraag of een studiedag als deze nog zin heeft in een tijd van protocollen en bezuiniging. Een aantal schriftelijke vragen is per e-mail beantwoord door mevrouw Shapiro en ingevoegd in onderstaand verslag van de discussie. Risico’s nemen als een kind risico loopt??

1-10-2006 - Vivian B. Shapiro
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Over kind, ouders, hulpverlening en ... privacy

In dit artikel staat de vraag centraal hoe om te gaan met de privacy van het kind of van ouders als je bij de uitvoering van je werk achter dingen komt die je eigenlijk moet melden aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij hetzelfde ‘gezin. In het eerste deel van dit artikel passeren in vogelvlucht de regels en wetten die in privacyland gelden. Vervolgens illustreren auteurs aan de hand van de praktijk van het werken met multi-probleemgezinnen dat coördinatie van de zorg vraagt om openheid en uitwisseling van informatie. Ervaringen met het coördineren van zorg tonen bovendien aan dat privacy een zekere gelaagdheid kent, die zich ook weerspiegelt in de wettelijke regelgeving, in de eigen reglementen van de instellingen en in de beroepshouding van de hulpverleners. Vervolgens komen via beschrijving van meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld voorbeelden naar voren van verschuivingen in visie. Geëindigd wordt met enkele basisregels rondom privacy. Werken met vertrouwen staat daarbij als de regel met een gouden randje bovenaan. Trefwoorden: ouders en kinderen, hulpverlening, informatieverstrekking, privacy Pierre Mehlkopfwerkt als organisatieadviseur bij Capgemini en is in deeltijd betrokken bij het Lectoraat grootstedelijk onderwijs en jeugdbeleid van de Hogeschool InHolland. Adres: Postbus 2575, 3500 GN Utrecht E-mail: Pierre.mehlkopf@capgemini.com Sonja Troisfontaine werkt als bestuursadviseur bij de Provincie Limburg. Adres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht E-mail: smj.troisfontaine@prvlimburg.nl

1-10-2006 - Pierre Mehlkopf & Sonja Troisfontaine
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Privacy - een excuus om niet in te grijpen?

Het meisje op de peuterspeelzaal dat zich terugtrekt, niet meespeelt, stinkt en er onverzorgd uitziet. Het jongetje van zeven dat agressief doet tegen andere kinderen, steeds negatieve aandacht vraagt en vaak onverklaarbare letsels heeft. Het meisje van negen met haar uitdagende kleding en seksueel getinte opmerkingen. De jongen van elf met zijn stoere verhalen over met vader op het dievenpad gaan. Het zijn voorbeelden van kinderen waar je je zorgen over maakt en die kunnen horen tot de 80.000 kinderen per jaar die in ons land mishandeld worden. Velen van hen krijgen de hulp die ze nodig hebben, maar we weten dat een aantal die hulp niet krijgt, of niet op tijd. Belemmeringen vanuit de privacywetgeving worden vaak genoemd, ter verontschuldiging of verklaring, maar ten onrechte. Ook in ingewikkelde situaties kan bijna altijd gewoon met ouders worden overlegd over de opvoeding van hun kind en eventueel over hulpverlening. Trefwoorden: privacywetgeving, preventie kindermishandeling, jeugdbeleid Myra ter Meulen is Adviseur Jeugdbeleid en preventie kindermishandeling Adres: myratermeulen@cs.com

1-10-2006 - Myra ter Meulen
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Surf & zap

Wie profiteert van nieuwe kindersyndromen We horen al enkele jaren ongeruste geluiden over steeds meer kinderen met ADHD en over de hoeveelheden Ritalin en soortgelijke pilletjes die zij met zijn allen dagelijks oppeuzelen; nu is er in de VS ook een Child and Adolescent Bipolar Foundation, en de hoeveelheid antipsychotica die wordt voorgeschreven voor kinderen is in drie jaar tijd anderhalf keer groter geworden. Zijn het ‘depressieve’ kinderen en jongeren die ze voorgeschreven krijgen, of hebben ze eigenlijk ADHD en worden de symptomen daarvan gezien als tekenen van manie? Of heeft men vroeger bipolaire stoornissen bij kinderen over het hoofd gezien en hen gediagnosticeerd als ADHD-ers?

1-10-2006 - Alice van der Pas
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Thema I: Vivian Shapiro - ‘Ouders laatje nooit alleen aanmodderen

Inleiding op het thema Vivian B. Shapiro is van huis uit maatschappelijk werker en werkte van 1970 tot 1980 in Selma Fraibergs fameuze Child Development Project in Ann Arbor, Michigan. Daarna werd zij hoogleraar Maatschappelijk Werk aan de Universiteit van Michigan, en sinds haar emeritaat doet zij te Princeton onderzoek naar nieuwe gezinsvormen en nieuwe manieren van gezinsvorming. Dit doet zij samen met haar dochter Janet, eveneens hoogleraar maatschappelijk werk, en met hoogleraar psychiatrie Isabel Paret. Daarnaast werkt zij nog in een particuliere groepspraktijk. Op 14 februari 2006 trad zij op in het kader van de Lekkerkerker Lecture 2006, en wel in twee hoedanigheden. In de ochtend als auteur van enkele adembenemende gevalsbeschrijvingen uit de periode van Fraibergs baanbrekende werk met zeer problematische ouders en baby’s in crisis; in de middag als onderzoeker van nieuwe gezinsvormen en gezinsvorming. De tekst van die laatste voordracht wordt gepubliceerd in ons maartnummer 2007; haar voordracht in de ochtend en de daaropvolgende discussie vormen de inhoud van dit spannende thema.

1-10-2006 - Alice van der Pas
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Thema II: Privacy als excuus

Inleiding op het thema Goede zorg en hulpverlening begint met signaleren: dat ouders het niet trekken, dat een kind in de knel zit. Allereerst moet er dan met ouders gesproken worden. Over wat de signaleerder ziet en waarom hij dat zorgelijk vind en of ouders dat ook vinden, en wat er mogelijk aan gedaan kan worden. Soms lukt het niet ouders daarover te spreken, omdat ze de deur dicht houden of omdat degene die signaleert zich niet in staat voelt dat gesprek te voeren. Soms lukt het niet de goede hulpverlening te organiseren, omdat ouders dat niet willen of omdat hulpverleners elkaar in de weg lopen. Dat soort signalen moeten dan ergens terecht komen en er moet een plaats of moment zijn waar hulpverleners elkaar kunnen vinden om informatie te delen en hulpverlening af te stemmen.

1-10-2006 - Ineke Huibregtsen
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Tussen Scylla & Charybdis

Scylla en Charybdis zijn zeemonsters uit de Griekse Mythologie. Zeelui die Scylla passeerden moesten oppassen niet door haar te worden verslonden. Als ze echter met een veilige boog om haar heen voeren, liepen ze het risico in de draaikolk van Charybdis terecht te komen. Bij kindermishandeling moeten hulpverleners op eenzelfde manier hun weg zien te vinden tussen twee gevaren: verslonden worden door emoties en de ellende die je ziet, of meegesleurd worden in de diepten van bureaucratische draaikolken. Of twee belangen: dat van het kind en dat van de ouders. Hoe bepaalt de ouderbegeleider dan zijn koers, en hoe houdt hij die vast? Onder redactie van Herman Baartman, emeritus hoogleraar Preventie Kindermishandeling aan de Vrije Universiteit, verschijnen in deze rubriek essays van de hand van verschillende deskundigen over dit en andere dilemma’s in de aanpak van kindermishandeling.

1-10-2006 - Herman Baartman
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van de redactie

De dagelijkse werkvloer van ouders Iedere ouder weet van de dagelijkse spanningen en impasses op de ouderlijke ‘werkvloer’ en merkt aan den lijve hoe prettig het is als je bij die dagelijkse sores gesteund wordt door een buurvrouw die een boodschap voor je meeneemt, door een leerkracht die een goed advies heeft en door vertrouwen in je eigen kunnen als ouder. Van der Pas noemt dat de buffers, en in dit nummer komen veel van die buffers aan de orde, onder andere in de recensie van haar Handboek Methodische Ouderbegeleiding, deel 3, Eert uw Vaders en uw Moeders.

1-10-2006 - Ineke Huibregtsen
Editie 3 - 2006
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website