Magazine Logo

Er zijn 13 resultaten voor:

Placeholder image

Antiek & Curiosa - Adoptie en heilige boeken

Christenen laten een kind na de geboorte dopen om de erfzonde weg te wassen. Schoon gaat het kind het leven in. Mocht het sterven vóór de doop, dan is het nog zondig. Daarom placht de kleine ongedoopt te worden begraven op een hoekje van het kerkhof met ongewijde aarde. Dat kind ging ook niet naar de hemel, leerden we. Hoeveel eeuwen heeft die denktrant hier geheerst? In sommige Islamitische landen worstelt men met soortgelijke overgeleverde voorschriften, gebruiken en noties. Maar soms verandert er plotseling iets. Onder de titel 'De radicale ommezwaai van Soedan met betrekking tot weeskinderen - een veranderde religieuze attitude redt de levens van onwettige kinderen' schreef Lydia Polgreen voor de International Herald Tribune (5-6 april 2008, p.3) over een hels weeshuis, in de stad Maygoma, waarin vondelingen - veelal kinderen van ongehuwde moeders - belandden.

1-6-2008 - Alice van der Pas
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Buitenlands onderzoek onderzocht

Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding Over overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreerde benadering Halverwege de jaren negentig is in Nederland het begrip huiselijk geweld gemeengoed geworden ter aanduiding van geweld in de privésfeer. Het is daarmee in toenemende mate gaan werken als overkoepelend begrip. Huiselijk geweld is inderdaad een verzamelnaam geworden voor partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling en ander geweld in huiselijke kring. Daarbij gaat het om verwaarlozing en fysiek, psychisch en seksueel geweld, ongeacht verschillen in aard, duur, ernst en in de levensfase waarin het geweld plaats vond.

1-6-2008 - Sietske Dijkstra
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De buitenspelval in voogdijen visitatiegeschillen

Dit artikel verscheen een jaar of tien geleden in diverse Finse vakbladen1 en recent werd er tijdens een rechtszaak over voogdijtoewijzing nog naar verwezen. Het heeft dus impact gehad en is nog altijd relevant. Daarom nu een vertaling in het Nederlands. Ik beschrijfhieronder in systeemtermen het soort fenomeen dat in 1985 door de Amerikaanse kinderpsychiater Richard Gardner werd aangeduid als het Parental Alienation Syndrome (PAS) (Gardner R.,1985). Toen ik dit artikel schreef, was ik niet bekend met deze term2. Deze tekst is dus volledig gebaseerd op eigen observaties. Het PAS-syndroom is inmiddels een omstreden begrip geworden, vooral vanuit feministisch oogpunt. Zelf heb ik er moeite mee omdat het een pseudomedische term is, en omdat nooit duidelijk wordt wie de 'drager' van het syndroom is: de buitengesloten ouder? De buitensluitende ouder? Of het kind dat de dupe wordt van buitensluiting van een van de ouders?

1-6-2008 - Tejo de Bruijn
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het werk van Selma Fraiberg (1980)

Geen praktijkbeschrijving in dit nummer, maar een artikel over Fraibergs werk - haar gehele werk. Het is de inleiding van Robert N. Emde bij een bundel artikelen die Fraibergs man na haar dood verzorgde:Louis Fraiberg, Selected Writings of Selma Fraiberg. (Columbus: Ohio State University, 1987). Emde, socioloog, psychiater en sinds vele jaren hoogleraar aan de University of Colorado te Denver CO, is een prominent onderzoeker op het terrein van de 'health sciences'. Alleen al het feit dat hij bereid was het voorwoord te schrijven, spreekt voor het belang van Fraibergs werk. Emde maakt ook duidelijk dat Fraibergs werk veel en veel verder reikte dan de 'spoken in de kinderkamer'. Dat doet het nog steeds. Het behelsde een programma van onderzoek voor vele jaren. Op de vraag aan professor Emde of hij na twee decennia nog achter zijn lofrede op Fraiberg staat, antwoordde hij dat hij het onlangs nog eens doornam met het oog op een lezing, en: 'In de geestelijke gezondheidszorg voor baby's - het terrein dat Fraiberg als een ware pionier voor ons heeft ontsloten - zijn we nog steeds bezig met het programma dat zij schetste: met onderzoek, preventie en de hoognodige interventies.

1-6-2008 - Robert N. Emde
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1-6-2008 -
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Is er plaats voor ouders in het kinderpsychiatrisch ziekenhuis?

Wanda Mohr, associate professor kinderpsychiatrische verpleegkunde aan de University oflndi-ana School of Nursing, met een indrukwekkende reeks publicaties op haar naam, deed onder anderen onderzoek naar de positie van ouders in kinderpsychiatrische ziekenhuizen. Hieronder worden de onthutsende resultaten samengevat, en haar pleidooi voor een dialoog tussen professionals en ouders wordt besproken. Mohr is een activiste. Zij groeide op met een moeder die aan schizofrenie leed, werkte zelf lang in de geestelijke gezondheidszorg, komt al jaren op voor zeggenschap van patiënten, en was betrokken bij de bond van psychiatrische patiënten, de NAMI. De manier waarop deskundigen de kwetsbare psychiatrische patiënt behandelen leidde tot de kernvraag van haar onderzoek: wat moet er veranderen om ouders een duidelijker plaats te geven - en wat zouden ouders en behandelaars daarbij winnen? Het besproken onderzoek beantwoordt die vraag niet bevredigend; het wijst wel in een bepaalde richting, en vanuit het perspectief van ouderbegeleiding worden er kanttekeningen bij gemaakt.

1-6-2008 - Hanneke Miley
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - nota bene

Een allerhande aan artikelen en boeken kort gesignaleerd: Nederlands en anderstalig, oud en nieuw, praktisch en theoretisch, verzorgd (en soms geannoteerd) door Alice van der Pas.

1-6-2008 - Alice van der Pas
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - Recensies

Literatuur - Recensies

1-6-2008 -
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Marita van der Vyver over het verlies van ouderlijke onschuld

Interview met Marita van der Vyver over haar recent vertaalde roman 'Stiltetijd' 1 Schrijvers moeten schrijven over dat waar ze bang voor zijn, stelt de Zuid-Afrikaanse Marita van der Vyver (49). Anders maken ze zich er gemakkelijk vanaf. Van der Vyver is moeder en schrijfster. Het idee dat ze haar kinderen kan verliezen, boezemt haar meer angst in dan wat dan ook, en daarover gaat dus haar laatste, onlangs vertaalde roman.

1-6-2008 - Susanne Gijsbers
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Psychotherapie met kinderen en ouders tijdens een echtscheiding 2

Een gescheiden vader belt zijn ex-vrouw en nodigt haar uit om ergens koffie te gaan drinken. Hij zegt dat hij heel graag met haar wil 'babbelen' omdat hij zich de afgelopen maanden gerealiseerd heeft dat zij de enige ter wereld is die evenveel om hun kinderen geeft als hij. Dit telefoontje vond plaats na zestien jaar zonder enig contact tussen deze ooit getrouwde mensen. Tijdens de scheiding en nog jaren na de juridische afwikkeling ervan was deze vader voortdurend zo boos, bedreigend en opdringerig geweest en had hij zo'n schaduw van angst en spanning over het leven van zijn kinderen en hun moeder geworpen, dat de vrouw alle contact met hem verbroken had zodra de kinderen volwassen waren en ze niet meer wettelijk verplicht was met hem te overleggen over beslissingen betreffende de kinderen. Toen, na een onderbreking van zestien jaar, waren ze elkaar toevallig tegengekomen bij het raam van het babyzaaltje in het ziekenhuis, waar hun eerste kleinkind lag te slapen.

1-6-2008 - Diana Siskind
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Surf & zap

I - Over risico's en toezicht 'Big Brother meets Big Parent'

1-6-2008 -
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Surf & zap II -- Over een wereld die niet veilig is voor kinderen

Is deze wereld geschikt voor kinderen?

1-6-2008 -
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van de redactie

Er valt veel te vieren. In deze jaargang vallen het tienjarig bestaan van Ouderschap & Ouderbegeleiding en het vijfjarig bestaan van het I-nummer. Ook dit nakomertje doet het goed: weer een nummer met informatie over subtiel en minder subtiel uitvoerend werk, een subtiele analyse van onderzoek naar gezinsgeweld, en recensies over subtiele theoretische onderwerpen. We feliciteren onszelf met meer dan vijftig recensenten die u tien jaargangen lang met ruim honderd recensies op de hoogte hebben gehouden van vakliteratuur: hulde aan ieder van hen op de pagina na deze inleiding.

1-6-2008 - Alice van der Pas
Editie 2 - 2008
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website