Magazine Logo

Er zijn 16 resultaten voor:

Placeholder image

Deze steun heb ik nodig

Dit artikel is gebaseerd op de gelijknamige notitie van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ). NCFJ doet daarin verslag van vier bijeenkomsten van de 'cliëntentafel', een plek waar ouders met elkaar spraken. Het doel van het project: 'Deze steun heb ik nodig' is dat ouders meer woorden krijgen: zij werden uitgenodigd om vanuit eigen ervaringen te vertellen welke steun ze nodig hebben. Iedere ouder van de cliëntentafel heeft op zijn of haar eigen manier te maken gehad met jeugdzorg en daarbij zowel goede als slechte ervaringen opgedaan. Deze ouders willen de jeugdzorg verbeteren en weten hoe belangrijk het is dat je als ouder duidelijk kunt maken welke steun je nodig hebt. Zij willen ruimte voor ouders én hulpverleners.

1-11-2013 - Margreth Hoek / LCFJ
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Elk probleem heeft wortels ...net zoals de oplossing wortels nodig heeft

We hebben de jeugdzorg onnodig ingewikkeld gemaakt. De grootste uitdaging ligt in het terugbrengen van de eenvoud. De auteur licht zijn visie op het nieuwe jeugdzorgstelsel toe. Hij formuleert vier ankerpunten en benadrukt dat de kern ligt in eigen kracht en zeggenschap. Dit artikel is een verkorte versie van de lezing die de auteur uitsprak tijdens het congres 'Ouders eerst' op 14 mei 2013.

1-11-2013 - Peter Paul J. Doodkorte
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Essay - ZORG VOOR VEILIGHEID VAN KINDEREN EN DE MENSELIJKE FACTOR

In september 2004 werd Savanna door haar moeder om het leven gebracht. Drie jaar oud was ze, en ze stond onder toezicht van de jeugdzorg. Er waren in diezelfde periode ook andere kinderen, zoals ze er ook voordien geweest zijn, die, ondanks de bemoeienis van de jeugdzorg, door eenzelfde lot getroffen zijn, maar zij werd hét symbool van een jeugdzorg die faalt in de zorg voor veiligheid van kinderen. Zij en haar lotgenoten markeren een waterscheiding in de jeugdzorg, die van voor en die van na 'Savanna'. Veiligheid is hét dominante thema geworden in de jeugdzorg waardoor deze sterk in het teken is komen te staan van risicomanagement. Daarbij is de nadruk komen te liggen op regels, procedures en protocollen. Immers, hoe sterker de behoefte - of hoe groter de illusie - om risico's beheersbaar te kunnen maken, hoe meer behoefte aan controle in de vorm van regels. En die regels zijn er niet alleen met het oog op veiligheid van kinderen, maar dienen ook de veiligheid van professionals en organisaties. Na een incident of calamiteit kan immers een professional of een organisatie veilig rekenschap afleggen van zijn en doen en laten als de regels in acht genomen zijn en het protocol gevolgd is.

1-11-2013 - Herman Baartman
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1-11-2013 -
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kolom - Katalysator

De ouderbegeleider vraagt of we van tevoren willen mailen wat we verwachten van de gesprekken met hem. Helemaal nog niet zo eenvoudig om dat zwart op wit te krijgen. Aan de ene kant is het simpel: iemand die naast ons staat, die ons en onze dochter leert kennen zodat we, wanneer dat nodig is, een deskundig mens hebben waarmee we kunnen sparren over wat wijsheid is. Maar dan ben ik in 3 regels klaar en dat is vast niet de bedoeling. Wat dan wel zijn bedoeling is, daar kom ik niet goed uit. Hoe leg ik uit wat ik bedoel met 'iemand die naast ons staat'? Hoe zeg ik op een nette manier dat ik geen behoefte heb aan tips en adviezen omdat ik die zelf wel uit een boekje kan halen? Hoe voorkom ik dat ik mijn ideeën over ouderbegeleiding, die ik beroepsmatig heb ontwikkeld, aan hem opleg waardoor hij zich bekeken en beoordeeld voelt. Want, en dat is misschien wel de kern van wat ik verwacht, ik wil bij hem mama zijn en niet een collega. Misschien wil ik dat juist wel oefenen tijdens de ouderbegeleiding: hoe ik weer mama kan zijn van mijn kind in plaats van hulpverlener.

1-11-2013 - Janneke van Bockel
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kolom - Oordelend zijn

Maandagmorgen 6.45 uur, ik druk mijn wekker uit. Vreemd, het is stil in de badkamer en in de slaapkamer naast mij. In haar bed ligt mijn dertienjarige dochter nog te slapen. Ik wek haar zachtjes en noem de tijd. 'Shit, ik heb me verslapen,' zegt ze. 'Doe maar rustig aan,' zeg ik, 'ik smeer je brood wel even.' Op tafel zet ik haar ontbijt klaar en brood voor op school en haar fiets haal ik alvast uit de schuur. 'Bedankt mam.' Ze kust me op de wang en even later fietst ze de straat uit.

1-11-2013 - Tonja Roodenburg
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kwetsbaar Ouderschap en Psychiatrische Problemen

Onderstaande is een weergave van workshops die Sjaak Leijser geeft, zoals ook tijdens het congres 'Ouders eerst'. Leijser laat deelnemers aan zijn workshops zich verplaatsen in het perspectief van een ouder met psychiatrische problemen. Hij doet dat door over zijn eigen depressie te vertellen en het effect daarvan op zijn vaderschap, en door naar ervaringen van deelnemers te vragen en door het inzetten van een instrument: de kracht/angsttekening. Het doel van de workshop is te laten zien dat bij psychiatrische problemen in een gezin het belangrijk is om vanuit de optiek en van het kind èn van de ouder naar alle mogelijkheden te kijken. In plaats van de ouder met psychiatrische problemen uit de ouderpositie te halen, onderzoekt hij de krachten van de ouder, van het kind en het gezinssysteem. Van daaruit ontstaat een nieuw perspectief, met nieuwe kansen voor ouder en kind. Mede hierdoor kan de ouder met psychiatrische problemen blijven meebeslissen over de kind(eren) en kunnen zelfs ingrijpende interventies worden verdragen.

1-11-2013 - Sjaak Leijser
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - Essay

Literatuur - Essay

1-11-2013 -
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Literatuur - I-recensies

Literatuur - I-recensies

1-11-2013 -
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouders in beeld

In de jeugdhulpverlening ligt vooralsnog de focus op het welzijn en de veiligheid van kinderen. Voor kinderen is het ook belangrijk dat er aandacht is voor het welzijn en de veiligheid van hun ouders, maar dit is helaas niet vanzelfsprekend. Wanneer ouders worden ontheven uit hun opvoedtaken blijven zij te allen tijde wel de ouders van hun kinderen, ook al spelen zij geen rol meer in de dagelijkse opvoeding. Elk kind is gebaat bij een ouder die zich gezien en erkend voelt in zijn ouderschap: een ouder die voelt dat hij ouder mag zijn en mag blijven, ook al is dat op afstand. In deze recensie wil ik de aandacht vestigen op een unieke documentaire die laat zien hoe pleegouders de ouders van hun pleegkinderen een plek weten te geven. Ouders die hun opvoedtaken uit handen hebben gegeven maar niet hun ouderschap.

1-11-2013 - José Koster
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Samenwerking tussen ouders en school

Ouderbetrokkenheid is een actueel onderwerp. Het is een term vanuit het perspectief van de professional, zoals de leerkracht in een school: wat heeft de leerkracht van ouders nodig? De relatie tussen school en ouders is echter wederkerig, en niet eenzijdig. Het is voor leerkrachten van belang het ouderperspectief goed te begrijpen, want wie met kinderen werkt, werkt vanzelfsprekend ook met ouders. Een school zou een visie en werkwijze moeten ontwikkelen vanuit een gelijkwaardige samenwerking met ouders. Tijdens het Landelijk Congres Ouderschapskennis 'Ouders Eerst!' hebben de auteurs een deelsessie begeleid met de titel 'Samenwerken met ouders op school: visie en beleid'. Hoewel het ouderschap niet eindigt wanneer het kind op school is, hebben ouders weinig toegang in de klas. Wat vraagt dat van de taakverdeling en samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals? Hoe komt de school tot een visie op 'ouderbetrokkenheid' die ruimte geeft en recht doet aan de ouder? De auteurs beschrijven de 'vijf dimensies van actief ouderschap' die bestaan uit maatschappelijk, pedagogisch, didactisch, formeel en informeel partnerschap. In partnerschapsteams werken ouders en docenten aan concrete activiteiten. Zo ontstaat wederzijdse betrokkenheid en kunnen ouders en docenten vorm geven aan een samenhangend en structureel beleid. Daarbij is het nodig dat betrokkenen in staat zijn tot een dialoog vanuit een waarderende en onderzoekende houding.

1-11-2013 - Marion Hoeffgen & Maarten ter Burg
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Thema: Landelijk Congres Ouderschapskennis: Ouders Eerst! - Inleiding op het thema

Wanneer je aan ouders vraagt hoe zij de steun of hulp van instanties in de jeugdzorg ervaren, dan hoor je nog vaak dat er over hun hoofd wordt beslist of dat zij wel heel hard hun best moeten doen om werkelijk gehoord te worden. Soms vertellen ze ook hoe moeilijk het voor hen is want ze willen niet als die moeilijke ouder worden gezien, wel willen zij steun die hen verder helpt. Gedurende de ontwikkeling van hun kind veranderen ouders mee, ontwikkelen en vormen zij zich tot de persoon die ze zijn. Kijk je bijvoorbeeld naar de hoeveelheid literatuur over het belang van een gezonde hechting van een kind, dan is het toch vreemd dat er tijdens een hulpverleningsproces aan kinderen, zo weinig oog is voor het ontwikkelingsproces van ouders. Want stagneert de ontwikkeling van de ouder dan heeft dat direct weerslag op de ouder èn op het kind.

1-11-2013 - Margreth Hoek en Katie Lee Weille
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

van de redactie

Op 14 mei 2013 ontving de redactie ruim honderd deelnemers bij het congres 'Ouders Eerst'. Een feest om al die collega's te spreken die dagelijks met ouders werken en die daarover hun inzichten en vragen met ons en elkaar wilden delen. Een deel van de bijdragen aan die dag zijn in dit nummer opgenomen. Tijdens het congres realiseerde ik me dat we nog lang niet zijn uitgestudeerd op het onderwerp 'Ouderschap'. Er kwamen zeer verschillende invalshoeken, visies en theoretische concepten voorbij. Al die inzichten vullen elkaar aan, verrijken én verwarren soms. Dat is ook zichtbaar in dit nummer. De redactieleden die dit nummer redigeerden raakten regelmatig in een inhoudelijk gesprek, want niet alle theoretische onderbouwingen lijken met elkaar te stroken. Maar zijn het juist niet de verschillen die ons helpen bouwen aan een gezamenlijk inzicht en die uiteindelijk de kennis over ouderschap vergroten? Ouderbegeleiders doen ervaring op met ouders in uiteenlopende situaties en werken in de context van de instelling waarbij ze in dienst zijn. Werk je met ouders in de context van de school dan kom je andere problemen en andere vragen tegen dan wanneer je werkt met ouders in de jeugdzorg. Zijn die ouders dan heel anders? 'Nee', is mijn eerste reactie. Ouderschap is overal hetzelfde, het appel dat gedaan wordt op de hulpverlener is echter vaak verschillend en dat leidt tot andere inzichten. De kunst is om die inzichten te verbinden en telkens terug te keren naar de kern: ouders en hun ouderschap. Ouders die met vallen en opstaan hun ouderschap vormgeven, vaak gehinderd door hun eigen capaciteiten en de omstandigheden, maar die altijd het beste voor hun kind willen. Ouders eerst dus!

1-11-2013 - Ineke Huibregtsen
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Voor professionals: over de kracht en de kwetsbaarheid van ouderschap

Deze lezing ging over een van de belangrijkste elementen van de transitie van de jeugdzorg: de alliantie tussen ouders en professionals. Wij hebben het tegenwoordig veel over het versterken van eigen kracht bij ouders, maar wat houdt dit in? Hoe sluit deze kreet aan bij de huidige situatie van ouders en professionals, en wat is er voor nodig om zo'n visie werkelijk te realiseren?

1-11-2013 - Katie Lee Weille
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Waterpokken en de kunst van vergeven

Tjeerd heeft waterpokken. Met zijn tien jaar is hij laat, begrijp ik uit de reacties van moeders, docenten en de dokter. Is dat waarom ik het niet herkende? De tijd dat ik hem aankleedde en uitslag of pukkels opmerkte, ligt immers ver achter ons. Ook heb ik weinig ervaring met een ziek kind: de laatste keer was acht jaar geleden of zo. Dus toen Tjeerd meldde dat hij 'jeukende bulten' op zijn rug had en ik zeven rode vlekken zag, dacht ik eerder aan muggen en kattenvlooien dan aan waterpokken. Maar de kinderen en de leerkrachten op school hebben er meer verstand van, en daar werd de diagnose gesteld. Tot mijn opluchting vertelde een andere moeder dat niet zij de waterpokken bij haar peuters had herkend, maar de dames van de kinderopvang.

1-11-2013 - Parel van Panama
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Werken met de gelaagdheid in ouderschap

Als ouderbegeleider krijg je te maken met veel soorten ouders, die op diverse wijze vorm geven aan hun ouderschap en die zich op momenten dat ze vastlopen tot ons wenden. Ze presenteren ons hun kind en hun ouderschap, twee kwetsbare terreinen. Vaak is er naast de hunkering om geholpen te worden, ook de aarzeling om ons toegang te geven tot die delicate terreinen. Ouders vrezen dat wij zullen oordelen dat 'het' aan hen en hun opvoeding ligt. Hoe helpen we ouders het lef te ontwikkelen om ons deelgenoot te maken van de vele aspecten van hun ouderschap en het concrete opvoedingsterrein waarop ze werkzaam zijn? Hoe kunnen we als ouderbegeleiders omgaan met de dubbele beweging waarbij ouders zich enerzijds openstellen om geholpen te worden, en zich anderzijds beschermend afsluiten uit vrees verantwoordelijk te worden gesteld voor de moeilijkheden? De auteur doet verslag van haar workshop tijdens het congres 'Ouders Eerst'. Zij presenteert een brede en gelaagde definitie van ouderschap die een grondige inleving in de ouderlijke wereld mogelijk maakt. Een inleving die stilstaat bij de beklemmende angst van ouders teruggeworpen te worden op individuele fouten en tekorten. Zij beschrijft een vorm van ouderbegeleiding die vertrekt vanuit een model van gedeelde verantwoordelijkheid en waarbij in partnership met ouders gewerkt wordt aan het weer op gang helpen van vastgelopen of verbroken verbindingen.

1-11-2013 - Mieke Van Daele
Editie 3 - 2013
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website