Magazine Logo

Longitudinaal onderzoek naar de emotionele en sociale ontwikkeling van baby’s

Eliala Salvadori, Bonny van Steensel, Daniel Messinger, Frans Oort, Cristina Colonnesi

WTA

Mensen zijn sociale wezens. Zij hebben behoefte aan sociale contacten en sociale interactie. Of zij daar succesvol in zijn is mede afhankelijk van het sociaal begrip, waarmee het vermogen bedoeld wordt om mentale toestanden van jezelf en van anderen te begrijpen en te voorspellen. De ontwikkeling van het sociaal begrip begint al in de babyleeftijd waarbij het niveau varieert (Carpendale & Lewis, 2004). Bepaalde groepen, zoals mensen/kinderen met een autismespectrumstoornis, laten tekorten zien in het sociaal begrip (Baron-Cohen, Lombardo, & Tager-Flusberg, 2013). De vraag is of deze tekorten (al) zichtbaar zijn op zeer jonge leeftijd (baby/dreumes) en of (hoe) ouders hier een rol in (kunnen) hebben. Wanneer namelijk blijkt dat er inderdaad al vroeg tekorten in de sociaal-communicatieve ontwikkeling aanwezig zijn, kunnen deze nieuwe inzichten bijdragen aan betere screeningsinstru-menten en vroegtijdige behandeling. Tevens geldt dat wanneer blijkt dat ouders een rol spelen in de ontwikkeling van het sociaal begrip, dit aanknopingspunten biedt voor behandeling, zowel voor kinderen met een (vermoeden) van autisme als voor kinderen met problemen in de sociaal-communicatieve ontwikkeling in bredere zin. Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de sociaal-communicatieve ontwikkeling van baby" s in het algemeen, en welke afwijkingen hierin gevonden zijn bij kinderen met autisme. Daarna volgt een uiteenzetting (doel, methode, relevantie) van het huidige onderzoek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website