Magazine Logo

12 Specifieke sectoren waarin met ouders wordt samengewerkt

Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw

Ouderschapskennis

Wat het voor ouders betekent om zich met hun kind te melden bij een ambulante jeugdhulpverleningsinstelling kwam in hoofdstuk 11 uitgebreid aan bod. Ambulante hulpverlening aan kinderen en hun ouders beperkt zich niet tot diverse vormen van jeugdhulpverlening, zoals de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg. Ouders bezoeken bijvoorbeeld met hun kinderen ook huisartsen en poliklinieken van ziekenhuizen of van jeugd-ggz-instellingen. Het raakt de kwetsbaarheid van ouders extra wanneer een lichamelijke of psychische ziekte van hun kind wordt vermoed. Een bezoek aan een huisarts of polikliniek levert ouders vaak extra stress op die niet alleen verband houdt met de angst voor een ziekte of afwijking bij hun kind. Je met je kind melden bij een arts of een medische instelling geeft ouders extra spanning, zoals bij de eerder besproken ambulante jeugdhulpverlening, omdat ze zich daarmee in hun 'ouderschaps-keuken’ laten kijken. Ziekenhuizen en ggz-instellingen nemen ook kinderen en jeugdigen op voor onderzoek en behandeling en hoewel men in deze sectoren de term ‘uithuisplaatsing’ niet gebruikt, dragen ouders ook dan de zorg en daarmee de opvoeding van hun buitenshuis verblijvende kind enige tijd over aan professionals. Zoals in de vorige hoofdstukken beschrijven we ook hierbij enkele belangrijke aspecten van de betekenis daarvan voor ouders, voor professionals en voor hun hulpverleningsrelatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website