Magazine Logo

7 Ouders en de kritische zelfreflectie van de professional

Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw

Ouderschapskennis

Niet alleen negatieve, maar ook positieve emoties ten aanzien van kinderen en/ of ouders beïnvloeden ons handelen als professional. Zodanig dat het gevaar bestaat dat die ertoe leiden dat Reggie of zijn vader in het voorbeeld van paragraaf 6.5 worden 'voorgetrokken’ Reggie’s groepsgenoten of andere ouders kunnen dit opmerken en met terechte jaloezie of afgunst reageren. Ook kunnen collega’s zich eraan storen als je minder aantrekkelijke of aansprekende kinderen of ouders minder tijd en aandacht geeft en zij zich dus ook minder snel tot jou, maar wel tot je collega richten. Het is dus belangrijk dat je je van deze voor je werk belastende emoties 'vrijspeelt’. Hoe doe je dat, het je vrijspelen als professioneel hulpverlener van belastende emoties en ervaringen? Daarover gaat dit hoofdstuk. Het leren hanteren van je emoties als professional is een professionele vaardigheid die je niet alleen in de opleiding leert, maar die je in de praktijk in samenspraak met collega’s moet blijven ontwikkelen. Feedback speelt daarbij een zeer belangrijke rol. In dit hoofdstuk werken we dit uit met twee eerder besproken praktijkvoorbeelden en een nieuw voorbeeld. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website