Magazine Logo

5 Het je verplaatsen in de positie van de ouder

Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw

Ouderschapskennis

In opleidingen voor professioneel werk met kinderen krijg je inzicht in wat kinderen nodig hebben en leer je om je goed op kinderen af te stemmen. Je leert ook pedagogische en didactische vaardigheden. Vakken als ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en leertheorie liggen daaraan ten grondslag. Met die kennis als basis ga je aan de slag met andermans kinderen die voor zorg of hulp aan jou worden toevertrouwd. De illusie die soms wordt gewekt is dat het met het kinderen wel goed komt op voorwaarde dat de opvoeder inspeelt op hun behoeften. Dit wordt dan 'handelen in het belang van het kind’ genoemd. Een uitspraak die we in de inleiding van dit boek al even kritisch onder het vergrootglas hielden. Gebruik ervan leidt naar onze mening tot verwarring, onzekerheid en strijd. Het beperkt de opvoeder tot voorwaardenschepper. De opvoeder wordt als het ware een instrument dat condities moet scheppen ten gunste van de kinderontwikkeling. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website