Magazine Logo

6 - De invloed van ervaringen, emoties en visies

Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw

Ouderschapskennis

De ervaringen met je eigen en andere ouders en de daaraan gekoppelde emoties bepalen deels je houding tegenover ouders die je in je werk tegenkomt. Die houding wordt bijvoorbeeld ook beïnvloed door emoties die kinderen en ouders bij je oproepen en door de visie van je collega’s of de organisatie op ouders. Dat oproepen van emoties gebeurt soms bewust en soms minder bewust, soms nauwelijks merkbaar en dan weer heftig. Het kan leiden tot een overidentificerende, of juist sterk moraliserende of zelfs afkeurende houding naar ouders of kinderen. We spreken gemakkelijk over 'lastige ouders’ alsof dat een eigenschap van ouders zelf is. Hoewel sommige ouders zich soms terecht als een lastige ouder opstellen vanuit de overtuiging dat hun kind iets nodig heeft, zegt het doorgaans meer over degene die een dergelijke term gebruikt. Het woord ‘lastig’ heeft dan namelijk betrekking op de mate van ‘last’ die een professional van een bepaalde ouder of ouders heeft. Het is meestal een persoonlijke emotie in een specifieke context, maar het kan ook een gedeelde emotie in een bepaalde context zijn, zoals je werkkring. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website