Magazine Logo

Cognitieve veroudering bij volwassenen met autisme

Hilde M. Geurts

WTA

Recentelijk zijn er internationale artikelen verschenen die zich richten op autisme bij volwassenen ouder dan 55 jaar. In enkele artikelen wordt geconcludeerd dat er waarschijnlijk sprake is van versnelde cognitieve veroudering bij mensen met autisme en er een grotere kans is op dementie. In andere artikelen trekken de onderzoekers juist de tegengestelde conclusie: mensen met autisme lopen mogelijk minder risico op cognitieve veroudering. In het onderhavige opiniërende artikel worden de verschillende bevindingen bediscussieerd en mogelijke verklaringen voor de, ogenschijnlijk, inconsistente bevindingen gegeven. Factoren zoals veranderende criteria voor de diagnose autisme, heterogeniteit, equifinali-teit, multifinaliteit en het ontbreken van leeftijdneutrale diagnostische instrumenten zullen alle de revue passeren. Autisme bij kinderen en tieners is veelvuldig onderzocht en besproken in allerhande media en uiteraard ook in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Studies naar autisme bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen zijn schaars (e.g., Mukaetova-Ladinska, Perry, Baron, Povey, & Autism Ageing Writing Group, 2011) terwijl herhaaldelijk is beschreven hoe belangrijk het is onderzoek te doen naar de derde en vierde levensfase bij mensen met autisme (zie o.a. Autism Europe, 2012; Michael, 2016; Piven & Rabins, 2011; Stuart-Hamilton & Morgan, 2011). In 2011 waren er minder dan vijf daadwerkelijke studies beschikbaar over ouderen met autisme (i.e. ouder dan 55 jaar). Dit aantal is in de afgelopen jaren wel verdubbeld, maar is nog steeds (te) weinig om duidelijke conclusies te kunnen trekken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website