Magazine Logo

Immuun ontregeling in autismespectrumstoornis

Huub FJ Savelkoul

WTA

Autismespectrumstoornis (ASS) is een veel voorkomende en ernstige neurologische ontwikkelingsstoornis in de vroege jeugd, die wordt bepaald door sociale en communicatieve tekorten, en repetitief en stereotiep gedrag. De etiologie van ASS blijft slecht begrepen. Gevoeligheid voor ontwikkeling van ASS heeft belangrijke milieuaspecten, naast een genetische basis. Slechts weinig genen zijn geassocieerd met het risico voor ASS ontwikkeling. Er is toenemend bewijs dat chronische neurologische ontsteking en immuun disregulatie leiden tot regulatie van inflammatoire cytokines in de hersenen bij ASS, waarschijnlijk door veranderde bloed-hersen barrière functie. Daarnaast hebben ASS kinderen vaak een familiegeschiedenis van auto-immuniteit, zoals type 1 diabetes en colitis ulcerosa. Het immuunsysteem wordt gekenmerkt door overmatige en aberrante cytokineresponsen, gemoduleerde T-cel-reactiviteit met verminderde Treg inductie, regulering en verminderde productie van immunosuppressieve cytokines, gemodificeerde NK-functie en verhoogde productie van auto-antilichamen. Er is een immuun gerelateerde genetische variabiliteit betrokken, omdat veel pro-inflammatoire cytokinen genen geassocieerd zijn met ASS ontwikkeling. De eenzijdige conventionele benadering van autisme als een exclusief neuro-psychiatrisch probleem doet geen recht aan de complexe ontstaansgeschiedenis van de ziekte. De verstoringen in de opbouw en functie van het immuunsysteem, de aberrante microbiota in de darm worden naast neurobiologische effecten verklaard door erfelijke achtergrond waarvan de uiting wordt gemoduleerd door de grote invloed van omgevingsfactoren. De beschikbare gegevens die dit vernieuwde inzicht onderbouwen zijn veelal nog fragmentarisch en niet bevestigd. Concluderend, het perinatale milieu genereert een kwetsbaarheid voor chronische neuro-ontsteking in de hersenen die geassocieerd is met ernstige modulatie, en ontregeling van het immuunsysteem leidend tot de snelle ontwikkeling van ASS in genetisch gevoelige kinderen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website