Magazine Logo

Is cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angststoornissen (kosten)effectief voor kinderen met ASS?

FJ.A. van Steensel, S.M. Bögels, C.D. Dirksen

WTA

Dit artikel geeft een samenvatting van twee studies beschreven in het proefschrift van van Steensel (2013). In de eerste studie werd onderzocht of cognitieve gedragstherapie (cGT) effectief is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Hierbij werd de effectiviteit van cGT vergeleken tussen een groep kinderen met ASS en comorbide angststoornissen (n = 79) en een groep kinderen met angststoornissen (zonder ASS) (n = 95). Angststoornissen, angstsymptomen, kwaliteit van leven, ASS gerelateerde problemen en gedragsproblemen werden gemeten voorafgaand aan de behandeling (voormeting), direct na de behandeling (nameting) en 3 maanden later (follow-up). De tweede studie onderzocht of cGT, in vergelijking met reguliere behandeling, een kosteneffectieve interventie is voor het behandelen van angststoornissen bij kinderen met ASS. kinderen met ASS en comorbide angststoornissen ontvingen ofwel cGT (n = 24) ofwel reguliere behandeling (n = 25). Angststoornissen, kwaliteit van leven, en de kosten werden in kaart gebracht voor de behandeling (voormeting), na 3 maanden behandeling (nameting) en nogmaals 3 maanden later (follow-up). De belangrijkste bevindingen van de studies zijn dat (1) cGT een effectieve interventie is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen met ASS, (2) de effecten van cGT voor de behandeling van angststoornissen niet verschillend zijn voor kinderen met en zonder ASS en (3) cGT ten opzichte van reguliere behandeling een kosteneffectieve interventie lijkt om angststoornissen bij kinderen met ASS te behandelen. De bevindingen van de twee studies onderstrepen het belang van het herkennen, diagnosticeren en behandelen van angststoornissen bij kinderen met ASS. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website