Magazine Logo

Twee beleidsmakers over oudervriendelijk regeren

Josephine Vogel

Ouderschapskennis

Mr. E.J. (Erik) Nicolai is juridisch stafmedewerker bij de Nederlandse Gezinsraad. Mr. drs. J. (Jeanette) Kok is wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie. Beiden praten over de totstandkoming van beleid op het terrein van de jeugdzorg. In hoeverre heeft men oog voor de belangen van ouders? En voor opvoeding? Een gesprek over de behoefte aan een samenhangend gezinsbeleid, over een antiek pakket van kinderbeschermingsmaatregelen, en de stand van zaken in het familierecht. Trefwoorden: gezinsbeleid, familierecht Inleiding De redactie sprak met twee beleidsmakers over de totstandkoming van beleid op het terrein van ouderschap en opvoeding. De ene, Jeanette Kok werkt als wetgevingsjurist (sector privaatrecht) bij de directie Wetgeving op het Ministerie van Justitie. Zij is direct betrokken bij de Wet op de Jeugdzorg en houdt zich ook nog specifiek bezig met scheiding en omgang, en met huiselijk geweld. De andere, Erik Nicolai is als juridisch stafmedewerker verbonden aan de Nederlandse Gezinsraad (NGR). Nog net, want na vier en half jaar werkzaam te zijn geweest bij dit onafhankelijke instituut wordt hij docent aan de Juridische Hogeschool in Tilburg. In de interviews wordt duidelijk dat Kok op een politiek gevoelige plek zit en Nicolai niet. Hij is geprononceerder in zijn uitspraken, zij is voorzichtiger. Hij stelt, zij vraagt zich af. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website