Magazine Logo

De ouderbegeleidendepositie bewaken wanneer een kind in gevaar verkeert

Vivian B. Shapiro

Ouderschapskennis

Noot van de redactie: Deze lezing sprak Vivian Shapiro uit op 14 februari 2006 te Amersfoort in het kader van de Lekkerkerker Lecture 2006. De oorspronkelijke tekst is, met toestemming van de auteur, licht ingekort. Videobeelden die werden getoond worden in de tekst beschreven. Mijn allereerste baan was op een medisch opvoedkundig bureau, en op de eerste werkdag werd ik ontvangen door een ervaren en wijze vrouw die begon met: ‘Ik verwacht niet van je dat je iemand verandert of repareert. Ik verwacht wel dat je ouders helpt om zo goed te functioneren als in hun macht is’. Het was een goede raad: ik moest bescheiden zijn over mijn rol als ouderbege-leider. Het is een bijzonder genoegen om vele jaren later hier te zijn en ik dank Alice van der Pas dat ze me heeft uitgenodigd. Ik heb het genoegen haar al langer te kennen, en ik bewonder haar werk als onderzoeker, auteur, docent en therapeut. Zij heeft onderkend dat, hoewel ouderschap van fundamenteel belang is bij de zorg voor kinderen, er weinig onderzoek naar is gedaan, en dat behandelaars onvoldoende aandacht hebben gehad voor de vele en velerlei omgevingsfactoren die de taak van ouders beïnvloeden. In haar boek A Serious Case of Neglect: The Parental Experien-ce of Child Rearing biedt dr. van der Pas een complex model van de dynamiek van ouderschap, en haar visie dat naast een rijkdom aan onderzoek naar de ontwikkeling van het kind, het onderzoek naar de ontwikkeling van ouderschap ernstig verwaarloosd is. Deze nalatigheid heeft ons therapeutisch werk met ouders en kinderen verzwakt. We weten te weinig van de subjectieve beleving van ouders van het vader-zijn of moeder-zijn, en of ze er klaar voor zijn. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website