Magazine Logo

De ene huilbaby is de andere niet

Hanneke Miley

Ouderschapskennis

Juliet Hopkins (1994). Therapeutic interventions in infancy: two contrasting cases of persistent crying. Psychoanalytic Psychotherapy 8: 141-152. De Britse psychotherapeute Juliet Hopkins beschrijft in het hier samengevatte artikel twee contrasterende voorbeelden van problematiek rond huilbaby’s. Zij beschouwt aanhoudend huilen als gedrag dat een functie heeft in het relationele netwerk rond het kind. Een behandeling die zich baseert op de werkwijzen van Selma Fraiberg kan het huilen doen ophouden. Het artikel biedt volop stof tot discussie. Enkele inzichten vanuit methodische ouderbegeleiding lijken een goede aanvulling. Deze worden besproken in de laatste paragraaf. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website