Magazine Logo

Vaders voor het stereo-effect. Reflectie op onze eigen praktijk

Louise van den Broek

Ouderschapskennis

In dit artikel laten de themaredacteuren aan de hand van hun eigen caseload zien hoe zij met vaders omgaan in hun praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie/psychotherapie. De conclusie is dat het beter kan. Er zijn niet altijd plausibele redenen aan te wijzen waarom vaders niet komen. En misschien gaan hulpverleners wel te snel met hun afwezigheid akkoord. Trefwoorden: aanwezigheid van vaders, caseload Louise van den Broek is als kinder- en jeugdpsycholoog en ouderbegeleider werkzaam in een eigen praktijk in Enkhuizen. E-mail: vandenbroek.louise@planet.nl Inleiding Als aanzet voor dit thema hebben wij — de themaredacteuren — de caseload van onze eigen praktijken in Den Haag en Enkhuizen onder de loupe genomen. Doen vaders er in onze hulpverleningspraktijk toe? Hebben wij ze wel nodig om informatie over de ontwikkeling van het kind boven tafel te krijgen, en een analyse van de problematiek te maken? Het is als met je ogen. Als je één oog afplakt (vader weglaat) zie je nog steeds alles, maar de diepte ontbreekt. Zonder vaders krijgen we informatie maar met minder diepte, doordat de reflectie van vader ontbreekt. Vaders zijn wel degelijk van belang, al was het alleen maar om extra informatie te krijgen. Maar ook bij behandeling is succes groter wanneer beide ouders de kar kunnen trekken, dan wanneer een van hen er alleen voorstaat. Genoeg reden om vaders zoveel mogelijk te zien. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website