Magazine Logo

Literatuur - nota bene

Ouderschapskennis

Parra-Cardona, J.R., Wampler, R.S. & E.A. Sharp (2007). 'Wanting to be a good father’: experiences of adolescent fathers of Mexican descent in a teen fathers program. Journal of Marital and Family Therapy 32,2: 215-231. Aanstaande tienervaders worden vaak gezien als verlengstuk van de zwangere tienermoeder, als ze al aandacht krijgen, en als een risicogroep. Adolescentie en ouderschap heten een riskante combinatie. Voeg daar geweld, armoede en verslaving aan toe, plus migratie uit een Latino cultuur, en men verwacht niet anders dan falend vaderschap. Die cultuur wordt geassocieerd met ‘machismo’, en de blanke Amerikaan (of Europeaan) weet niet dat daar nog twee andere begrippen bij horen: ‘familismo’ en ‘personalismo’. Deze veronderstellen respectievelijk verantwoordelijkheid voor het gezin en een netwerk van goede contacten. De Latino vader, zo is gebleken, steekt zijn vrije tijd graag in gezinsactiviteiten — mits hij de kost kan verdienen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website