Magazine Logo

Klinisch verantwoord leentjebuur spelen

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Klinisch verantwoord leentjebuur spelen: Recensie van een voorstel voor efficiënt gebruik van de 500 evident-werkzame behandelprotocollen voor jeugdigen Bruce F. Chorpita, Kimberley D. Becker en Eric L. Daleiden (2007). Understanding the common elements of evidence-based practice: misconceptions and clinical examples. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 46,5: 647-652. Stel dat u niet gebonden bent aan vanuit uw instelling opgelegde protocollen, en ook niet aan de nu eenmaal beperkte selectie van de overbezette eigen-praktijker — hoe wordt u dan wijs uit 500 ‘evidence based’ protocollen voor een kind dat behandeling behoeft? Kiest u het eerste het beste? Het oude en vertrouwde? Of het allernieuwste? Het artikel dat hier wordt gerecenseerd, biedt — met alle respect voor evidentie en experimenteel onderzoek — mogelijkheden om te ontsnappen aan de keurslijfgevoelens én aan de schijnzekerheid die aan de term ‘protocol’ kleeft. Eerst bespreken de auteurs het fenomeen dat veel protocollen een groot aantal identieke behandelprocedures bevatten — maar dat er nog altijd meer problemen zijn dan protocollen, ofwel er zijn te veel protocollen voor te weinig stoornissen. Zij proberen die bezwaren te ondervangen door een inventarislijst te maken van de basiselementen van alle bestaande protocollen voor jeugdigen. Zij ontkennen niet dat dit tot nieuwe problemen kan leiden, en zeker tot misverstanden over hun aanpak, en op allebei gaan ze dan ook in. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website