Magazine Logo

Is er een probleem met vaders?

Bert Krapels

Ouderschapskennis

Het is geen discussiepunt meer dat de vader een belangrijke eigen bijdrage levert aan de ontwikkeling van zijn kind. Maar hoe betrek je een vader bij de therapie van het kind? Volgens Richard L. Meth is dat nog steeds geen vanzelfsprekende zaak bij de hulpverlening, terwijl dat wel zo zou moeten zijn. Daarmee plaatst Meth zich direct in het brandpunt van discussies zoals die zich tussen hulpverleners afspelen. Aan de ene kant vindt men dat vaders — najaren van emancipatie — geen aparte positie meer mogen innemen in de hulpverlening. Anderzijds is men de mening toegedaan dat vaders minder binding hebben met hun kind en dat ze meer wantrouwend ten opzichte van hulpverlening staan. Krapels bespreekt het artikel van Richard L. Meth met de oorspronkelijke titel: Involving Fathers in Childrens Therapy dat verscheen in 2005 in Children in Therapy, (383-406) Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website