Magazine Logo

Tussen Scylla & Charybdis - Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman Sietske Dijkstra Een brug tussen praktijk, professionele ervaring en wetenschap

Ouderschapskennis

De vraag in twee teksten van Eileen Munro en een co-referaat van Corine de Ruiter luidt: hoe verhouden instrumenten voor risicotaxatie in de kinderbescherming zich tot de zogenaamde intuïtieve kennis van professionals? Munro is verbonden aan de gezaghebbende London School of Economics. In de Marie Kamphuis-lezing plaatst zij haar werk in het kader van een 'empirical practice movement'. In deze 'werkplaats' onderzoekt zij twee vragen: hoe het ambachtelijke maatschappelijk werk kan samengaan met wetenschap, en hoe het te redden van richtlijnen die het management uitvaardigt. Niet alleen in Engeland heerst de paradoxale situatie dat het maatschappelijk werk als nooit te voren wetenschappelijk wordt onderbouwd, maar dat de praktijk daardoor niet verbetert. Deze constatering werd een keerpunt in Munro's denken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website