Magazine Logo

De winst van het Bufferdenken -'goede ouder'-ervaringen - Inleiding op het thema

Ouderschapskennis

In het vorige nummer is het idee van de vier bufferdynamieken van Alice van der Pas globaal besproken. We gaan in dit thema specifiek in op 'goede ouder'-ervaringen. De keuze om deze buffer eerst te bespreken viel op een zonnige middag. Na een discussie in de themaredactie waren we het erover eens dat dit essentieel is voor ouderschapgroei. Al pratend over wat 'goede ouder'-ervaringen kunnen behelzen, werden we steeds nieuwsgieriger en enthousiaster om hierop meer zicht te krijgen. 'Goede ouder'-ervaringen laten ouders weten dat ze het als ouder toch niet zo slecht doen, aldus Van der Pas ( 2008, p. 233). Kenmerken van een 'goede ouder'-ervaring is dat: • ouders zelf oordelen; • het gaat over ervaringen en waarnemingen; • het een moreel oordeel betreft in termen van goed of slecht; • dit oordeel gaat over hun ouderschap. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website