Magazine Logo

Tussen Scylla & Charybdis - Voorbij de vrijblijvendheid

Annemarie de Beer

Ouderschapskennis

Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman Samenvatting VIG, Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen, is een hulpverleningsvorm die gebruik maakt van dwang. Hoe werkt dit programma en hoe is het mogelijk dat die, ondanks het feit dat ouders niet kiezen voor hulp, toch succesvol is en dat ook hier de hulpverleningsrelatie een belangrijke, positieve rol speelt? Wat is er nodig om deze hulp succesvol te laten zijn? In deze bijdrage bespreek ik de ervaring die met dit interventieprogramma is opgedaan. Die ervaring leert dat 'motiveren' en 'dwingen' op een zinvolle, werkzame manier kunnen worden ingezet. Dwang wordt als middel methodisch ingezet om motivatie te bewerkstelligen en de resultaten zijn bemoedigend. Ouders zijn, ondanks aanvankelijke weerstand, overwegend tevreden over de resultaten van de geboden hulp en waarderen de aanwezigheid, de inzet en de vasthoudendheid voorbij de vrijblijvendheid, van de gezinscoaches. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website