Magazine Logo

Literatuur

Alice van der Pas, Gwen Marcelis-Eerdmans

Ouderschapskennis

-recensies Handboek Systeemtherapie. A. Savenije, M.J. van Lawick & E.T.M. Reijmers (red.). Utrecht: De Tijdstroom, 2008. (ISBN 978 90 5898 1417; 830 pag. € 60,-) Met veel plezier heb ik veel artikelen uit dit boek gelezen, maar als handboek: een standaard voor de praktijk, een canon van kennis en een naslagwerk, vertoont het nieuwe Handboek Systeemtherapie manco's. En nog iets: al gaat één hoofdstuk geheel over ouderbegeleiding1, te veel artikelen lijden aan 'ouderblindheid'. Ik bespreek deze punten, noem gaandeweg een aantal lezenswaardige hoofdstukken, en begin met het redactiebesluit om het denken over systeemtherapie in scholen te vervangen door nadruk op 'perspectieven'. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website